Παράκεντρες λήψεις σε 1.40 Offset πιάτο...

Παράκεντρες λήψεις σε 1.40 Offset πιάτο:
Έχουμε αλλάξει διάμετρο πιάτου, γι αυτό είναι πολύ σημαντικό να έχουμε γνώση των ιχνοδιαγραμμάτων των δορυφόρων και πόσο δυνατά στοχεύουν τη χώρα μας (Beam), για να επιλέξουμε με βάση πιο κεντρικό δορυφόρο θα κάνουμε τον αντίστοιχο συνδυασμό παράκεντρων λήψεων (κάτι που είναι εφικτό μέσω του δικτυακού τόπου Lyngsat, αλλά και τις δέσμες εκπομπών-διάμετροι λήψεων που περιλαμβάνονται στους πινάκες συχνοτήτων των Δορυφορικών Νέων)… Στην εικόνα 5 `η 5Α, το σταθερό 1.40 Offset πιάτο, είναι κεντραρισμένο στο δορυφόρο Eurobird/Astra 28.5E (με πλήρη λήψη για τη Θεσσαλονίκη όλων των δεσμών εκπομπής του συμπλέγματος δορυφόρων Eurobird/Astra 28.5E, εκτός του δύστροπου δορυφόρου Astra 2D). Παράλληλα οι παράκεντρες λήψεις μας, εκμεταλλεύονται από δεξιά μόνο τη τροχιακή θέση Badr 4 -26Ε & Eurobird 2 -25.5Ε (με τον δύστροπο δορυφόρο Badr 6, να είναι ανέφικτης λήψης για τη Θεσσαλονίκη…), ενώ από αριστερά εκμεταλλεύονται κυρίως ανατολικούς δορυφόρους όπως: Eurobird 3 -33Ε & Astra 2C – 31.5Ε (που κατέφθασε πρόσφατα σ` αυτή τη τροχιακή θέση…), Hellas Sat 2 – 39Ε (με λήψεις και στην δέσμη F2 – Mad BG…), Turksat – 42Ε και Intelsat 12 – 45E… Αντίστοιχα, στην εικόνα 6 (σταθερό 1.40 Offset πιάτο), υπάρχει ένας άλλος συνδυασμός παράκεντρων λήψεων που εκμεταλλεύεται το δυτικό τόξο δορυφόρων, ενώ έχει επιλεγεί ως κεντρική εστίαση το σύμπλεγμα δορυφόρων Nilesat /Atlantic Bird 7.0W (με εφικτή λήψη στις κάθετες πολώσεις των Nilesat). Και παράκεντρες λήψεις δορυφόρων (από αριστερά προς τα δεξιά): Thor/Intelsat 1.0W, Amos 4W/Atlantic Bird 5W, Atlantic Bird 12.5W και Telstar 15W…

Nicolas A. - http://rexsat1.blogspot.com/