Καλοκαιρινές παράκεντρες λήψεις δορυφόρων και ταυτόχρονη λήψη Νova (Hot Bird 13E) και OTE (Hellas Sat 39E)…

Καλοκαιρινές παράκεντρες λήψεις δορυφόρων και ταυτόχρονη λήψη Νova (Hot Bird 13E) και OTE (Hellas Sat 39E)…
…Η Καλοκαιρινή περίοδος προσφέρεται για πειραματισμούς σε παράκεντρες λήψεις δορυφόρων, κάτι που τονίσαμε και στη πρόσφατη παρουσίαση των ελεύθερων μουσικών καναλιών στην ζώνη Clarke (Non-Stop Music)… Έτσι, συγκεντρώσαμε και θα σας παρουσιάσουμε μερικούς από τους πιο επιθυμητούς συνδυασμούς παράκεντρων λήψεων που έχουμε εστιάσει και τροποποιήσει σταδιακά τα τελευταία χρόνια (με βάση τη Θεσσαλονίκη), ανάλογα με τις εξελίξεις που τρέχουν στη ζώνη Clarke! Πάντοτε από τη πλευρά του ανήσυχου Fun των δορυφορικών λήψεων (και όχι του τεχνικού εγκαταστάτη), που δεν εφησυχάζετε με την λήψη ενός δορυφόρου σε offset `η ελάχιστων δορυφόρων σε Wavefrontier πιάτο…
Επίσης η Φθινοπωρινή έλευση της νέας δορυφορικής πλατφόρμας του ΟΤΕ, δίνει την ευκαιρία να δούμε και τι συνδυασμούς παράκεντρων λήψεων μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ώστε να λαμβάνουμε και τις δυο Ελληνικές πλατφόρμες (ταυτόχρονα από 13Ε & 39Ε), με την χρήση ενός offset `η Wavefrontier πιάτου… Πάντως δεν πρέπει να υπάρχουν λόγοι ανησυχίας γι αυτό το θέμα (μια και είναι εκτός τόπου και χρόνου), όλες οι κινδυνολογίες του οικονομικού τύπου που αφορούν τεχνικά ζητήματα της δορυφορικής τηλεόρασης… Γιατί ένα μικρό offset πιάτο (τύπου 60εκ., όπως της nova), μπορεί πάρα πολύ εύκολα να μετακινηθεί από την μια τροχιακή θέση στην άλλη (από τις 13Ε στις 39Ε και αντίστροφα). Ταυτόχρονα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα συνδυασμός εκμετάλλευσης με παράκεντρες λήψεις των δυο τροχιακών θέσεων (13Ε & 39Ε), με κεντρική εστίαση σε μια ενδιάμεση τροχιακή θέση (π.χ. 23.5Ε, 26Ε, 28.5Ε, 19.2Ε…). Γιατί μην ξεχνάτε ότι όσο πιο μικρό είναι ένα offset πιάτο, τόσο πιο πολύ μεγαλώνει το τόξο εφικτής λήψης δορυφόρων (αφού οι δορυφόροι έρχονται κοντύτερα στην κεντρική μας εστίαση)…

Nicolas A. - http://rexsat1.blogspot.com/