2012: Πλήρης προώθηση Mpeg-4 για την ΕΕ...

Τα προβλήματα τελειώνουν για τους καταναλωτές, αφού η ΕΕ προτίθεται να επιβάλει στην αγορά (από 1η Ιανουαρίου 2012), να διαθέτει δέκτες επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, με συμβατότητα Mpeg-4 AVC `η DVB-T2!!! Θεωρώντας ότι το Mpeg-4 εκμεταλλεύεται καλύτερα την ψηφιακή χωρητικότητα (σε σχέση με το Mpeg-2), με μικρότερο κόστος για τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς και τους καταναλωτές (σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση). Μάλιστα τα τελευταία χρόνια, το πρότυπο εκπομπής MPEG-4 AVC έχει υιοθετηθεί για εκπομπές κανονικής ευκρίνειας (και εν μέρει για εκπομπές υψηλής ευκρίνειας), στις επίγειες ψηφιακές πλατφόρμες της Ιρλανδίας και Ανατολικών χωρών της Ευρώπης… Παράλληλα η μετάβαση `η αντικατάσταση μεταξύ των συστημάτων εκπομπής, του πρώτου κύκλου εκπομπών DVB-T/Mpeg2 και του δεύτερου κύκλου εκπομπών Mpeg-4 AVC `η DVB-T2, προϋποθέτει ένα μέσο χρονικό διάστημα (μεταξύ πέντε έως οκτώ χρόνια), για την πλήρη αντικατάσταση των αντίστοιχων τηλεοπτικών δεκτών και STBs ( Α` γενιάς) από τους καταναλωτές… Ώστε να αποφεύγονται προβλήματα που έχουν προκύψει σε χώρες της ΕΕ, όπως τη Βρετανία (μέσω της Freeview HD), Γάλλια, Ελλάδα,…κ.α., που σχεδιάζουν να περάσουν στο πρότυπο εκπομπής Mpeg-4 AVC ` η το πιο προηγμένο σύστημα εκπομπής DVB-T2 (που θεωρείται καλύτερο για τις εκπομπές υψηλής ευκρίνειας). Κάτι που θα επιτρέψει τον διπλασιασμό των παρεχόμενων τηλεοπτικών καναλιών (κανονικής ευκρίνειας) `η της απευθείας μετάβαση ορισμένων καναλιών (σε αποκλειστική εκπομπή υψηλής ευκρινείας)… Επίσης η ΕΕ συστήνει την ανάπτυξη της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης με δίκτυα Single Frequency Networks (SFNs), αντί των δικτύων Multiple Frequency Networks (MFNs), με παράλληλη συνέργια μεταξύ των μελών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης … Τέλος, ΕΕ επιθυμεί, οι χώρες – μέλη να επιταχύνουν την παύση των αναλογικών τους εκπομπών έως το 2012, με τα απαιτούμενα προπαρασκευαστικά μέτρα (μέσα στο 2011 το αργότερο), προκειμένου να ανταποκριθούν στην παραπάνω καταληκτική ημερομηνία. Ώστε να απελευθερωθεί γρήγορα το ψηφιακό μέρισμα σε όλη την Ευρώπη και να αποδοθεί στις ευζωνικές πλατφόρμες και πλατφόρμες κινητής τηλεφωνίας. Η πρώτη φάση ψηφιακού μερίσματος αντιστοιχεί στις συχνότητες 790MHz - 862MHz (UHF Ch. 62-69) και θα αποδοθεί για διαδικτυακές υπηρεσίες και υπηρεσίες Mobile TV (με άμεση μείωση του κόστους των αντίστοιχων υπηρεσιών για τους καταναλωτές)…