Τα θεματικά ψυχαγωγικά κανάλια του CBS, στον Eurobird 1…

Τα θεματικά ψυχαγωγικά κανάλια του CBS, στον Eurobird 1…

CBS Action (ελεύθ.), Eurobird 1 - 28.5E, 12560V, 27500, 2/3. Νέο ψυχαγωγικό κανάλι, στη fixed δέσμη του δορυφόρου Eurobird 1 - 28.5E…

CBS Drama (ελεύθ.), Eurobird 1 - 28.5E, 11343V, 27500, 2/3. Νέο ψυχαγωγικό κανάλι, στη fixed δέσμη του δορυφόρου Eurobird 1 - 28.5E…

CBS Reality (ελεύθ.), Eurobird 1 - 28.5E, 12524V, 27500, 2/3. Νέο ψυχαγωγικό κανάλι, στη fixed δέσμη του δορυφόρου Eurobird 1 - 28.5E…

http://satzapper.blogspot.com/