Η «UPC DTH» στο σύμπλεγμα δορυφόρων Thor 5/6…

Η «UPC DTH» στο σύμπλεγμα δορυφόρων Thor 5/6…
Σημαντικές αλλαγές επήλθαν στην τροχιακή θέση Thor 0.8W, αφού ενεργοποιήθηκε η νέα πολυεθνική πλατφόρμα UPC DTH, που συνδυάζει τις δυο ιδιόκτητες υπηρεσίες πλατφορμών UPC Direct και Focus Sat (για τις αγορές της Ουγγαρίας, Τσεχίας, Σλοβακίας και Ρουμανίας). Στη νέα τροχιακή θέση 0.8W, η πλατφόρμα της UPC DTH διαθέτει πλέον χωρητικότητα 9 αναμεταδοτών για υπηρεσίες κανονικής ευκρινείας «11727V, 11766V, 11804V, 11938H, 11996V, 12034V, 12073V, 12188V, 12265V», με κοινά ψηφιακά δεδομένα «28000, 7/8, DVB-S», στις πανίσχυρες ευρωπαϊκές δέσμες των δορυφόρων Thor 5 (Τ2) και Thor 6 (K2) … Αλλά και ένα επιπλέον αναμεταδότη «11843V, 30000, 3/4, DVB-S2», για τις πρώτες υπηρεσίες υψηλής ευκρίνειας «Μ1 HD, CT HD, Nova HD, Nova Sports HD, HBO HD, Duna HD»… Διαβάστε περισσότερα »

Η νέα δορυφορική πλατφόρμα UPC Direct αναμένεται μέχρι το τέλος του Καλοκαιριού (του 2010), να έχει ολοκληρώσει την μετακίνηση των συνδρομητών της (από το σύμπλεγμα δορυφόρων Astra 19.2Ε), με την αλλαγή στόχευσης των 320.000 δορυφορικών πιάτων (στην τροχιακή θέση Thor 0.8W)… Έτσι, η θερινή περίοδος προβλέπεται καυτή για την τροχιακή θέση Thor 0.8W, αφού ουσιαστικά ξεκινά ο ανταγωνισμός μεταξύ των δυο πολυεθνικών πλατφορμών «UPC Direct και Digi TV», που δραστηριοποιούνται στις ίδιες αγορές (Ουγγαρία, Τσεχία, Σλοβακία και Ρουμανία)…
Nicolas A.