Ο δορυφόρος Astra 3B στις 23.5Ε…

Ο δορυφόρος Astra 3B μετά από ολιγοήμερες δοκιμαστικές εκπομπές στις 31.5Ε, μετακινήθηκε και βρίσκεται ήδη στις 23.5Ε (για να αναλάβει δράση στην πανευρωπαϊκή δέσμη και όχι μόνο…), με πολύ δυνατό beam για τη χώρα μας! Το τρισδιάστατο κανάλι Astra 3D promo (FTA, 11778V, 27500, 9/10, QPSK ), ήταν η πρώτη τηλεοπτική υπηρεσία του δορυφόρου 1Ε, που πέρασε στο νέο δορυφόρο Astra 3B... Και ακολούθησαν στις 15/06, οι πρώτες μετακινήσεις υπηρεσιών από το δορυφόρο Astra 1G (στο νέο δορυφόρο Astra 3B), ανάμεσα τους οι υπηρεσίες της Ολλανδικής πλατφόρμας Canal Digitaal Satelliet (11739V, 11856V, 11914Η,) και οι καλωδιακές υπηρεσίες TOPP (11720Η, 12032Η)… Ενώ το διήμερο 16-17 Ιουνίου 2010 αναμένεται να μετακινηθούν οι υπηρεσίες των συνδρομητικών πλατφορμών CS Link και Skylink (11876Η, 11992Η, 12070Η, 11797Η, 12109Η...), από το δορυφόρο Astra 1G (στο νέο δορυφόρο Astra 3B)… Μετά την πλήρη αντικατάσταση των δορυφόρων Astra 1G και (πιθανολογείτε η μετακίνηση των δορυφόρων στις 31.5Ε), για την αντικατάσταση του δορυφόρου Astra 2C, ο οποίος με την σειρά του αναμένεται να επιστρέψει στην τροχιακή θέση 28.2Ε
Nicolas A.