Καλοκαιρινό ψηφιακό και αναλογικό ζάπινγκ στην ευρύτερη περιοχή της Κατερίνης μέσω Χορτιάτη και Πηλίου…

Η ευρύτερη περιοχή της Κατερίνης (Πιερίας) έχει την τύχη να στοχεύετε ταυτόχρονα από τα δυο μεγάλα και βασικά κέντρα εκπομπής της χώρας «Χορτιάτης και Πήλιο»… Στην αναλογική εποχή αυτό δεν αποτελούσε ιδιαίτερο προτέρημα, αφού συνέβαινε συχνά το φαινόμενο, όπου εάν δυο κανάλια εξέπεμπαν στον ίδιο δίαυλο συχνοτήτων (ταυτόχρονα από Χορτιάτη και Πήλιο), αυτό μπορούσε να λειτουργήσει καταστροφικά και να μην λαμβάνεται κανένα κανάλι σωστά (εάν μάλιστα εξέπεμπαν και με μεγάλη ισχύς)… Κάτι που θα το διαπιστώσετε και κατά την διαδικασία ζάπινγκ, κυρίως στην περίπτωση με κατευθεντική κεραία προς Χορτιάτη (που συμπεριλαμβάνει και το δευτερεύον σημείο εκπομπής Φιλιππειο) και λιγότερο στην περίπτωση με κατευθυντική κεραία προς Πήλιο… Και εδώ έρχεται το μεγαλείο της ψηφιακής εποχής, όπου αυτά τα προβλήματα τείνουν να περιοριστούν (όσο γίνονται κάτω από την επίβλεψη της πολιτείας κατά την μεταβατική περίοδο) και όσο δεν παρουσιάζονται συχνά τεχνικά προβλήματα πιξελιασματος στην ψηφιακή εικόνα των καναλιών…

Α) Χορτιάτης - Καλοκαιρινό ψηφιακό και αναλογικό ζάπινγκ στην ευρύτερη περιοχή της Κατερίνης…

Εγκατάσταση λήψης με κατευθεντική κεραία UHF προς Χορτιάτη (που συμπεριλαμβάνει και το δευτερεύον σημείο εκπομπής Φιλιππειο) και VHF κεραία προς Πήλιο… Στον Νόμο Πιερίας τα περισσότερα νοικοκυριά στοχεύουν στον Χορτιάτη, αφού εκεί υπάρχουν οι περισσότερες αναλογικές επιλογές καναλιών, οι οποίες ενισχυθήκαν από το 2006 μέχρι και σήμερα, με τις ψηφιακές εκπομπές των κρατικών, των ιδιωτικών και των περιφερειακών καναλιών… Ενώ από το Σεπτέμβρη και μετέπειτα, αναμένεται να ενισχυθούν και με τις τελευταίες ψηφιακές εκπομπές των κρατικών καναλιών και των περιφερειακών καναλιών που δεν μπήκαν ακόμη στην ψηφιακή εποχή…

Αναλογικά κανάλια:Ψηφιακά κανάλια:
Β) Πήλιο - Καλοκαιρινό ψηφιακό και αναλογικό ζάπινγκ στην ευρύτερη περιοχή της Κατερίνης…
Εγκατάσταση λήψης με κατευθεντική κεραία UHF προς Πήλιο (και VHF κεραία προς Πήλιο)… Τέτοιες εγκαταστάσεις έχουν όσα νοικοκυριά διαθέτουν μόνο αναλογική λήψη και βρίσκονται στις πολύ δύσκολες περιοχές της Πιερίας (όπου το Πήλιο έρχεται δυναμικά λόγο μορφολογίας του εδάφους), όταν όμως τα νοικοκυριά αποκτούν δυνατότητα ψηφιακής πρόσβασης Mpeg-4, συνήθως οι τεχνικοί γυρίζουν τις κεραίες προς Χορτιάτη (αφού υπάρχουν περισσότερες ψηφιακές επιλογές)…


Αναλογικά κανάλια:Ψηφιακά κανάλια: