Ημερίδα ΙΟΜ: «Eπίγεια Ψηφιακή Τηλεόραση: Ρυθμίσεις και Αρρυθμίες»...

Ημερίδα ΙΟΜ για την Επίγεια Ψηφιακή Τηλεόραση - Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2010 (26/11/2010)...
Η μετάβαση από την αναλογική στην αποκλειστικά ψηφιακή τηλεοπτική μετάδοση απαιτεί ρυθμίσεις, και μάλιστα άμεσα, ούτως ώστε να «απεγκλωβιστεί επιτυχώς» από τις αρρυθμίες του τηλεοπτικού μας παρελθόντος. Βασική στόχευση της Ημερίδας που διοργανώνει το Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων (ΙΟΜ) με θέμα την επίγεια ψηφιακή τηλεόραση και την ψηφιακή μετάβαση στην Ελλάδα και τίτλο «Επίγεια Ψηφιακή Τηλεόραση: Ρυθμίσεις και Αρρυθμίες» είναι να παρουσιάσει, να καταγράψει και να αναλύσει τις απαιτούμενες ρυθμίσεις καθώς και να εντοπίσει τις «προς άμεση εξάλειψη» αρρυθμίες.

Την Ημερίδα που θα λάβει χώρα την Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2010 στο Κέντρο Τύπου της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας - Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης από τις 09.30 έως τις 17.00 θα χαιρετήσουν ο Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού, κ. Τηλέμαχος Χυτήρης και ο Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Σπύρος Βούγιας.

Το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο θα παρουσιάσουν εκπρόσωποι των τριών ρυθμιστικών αρχών που εμπλέκονται στην ανάπτυξη και μετέπειτα στη λειτουργία της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης: Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων και η Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Το σημαντικό ζήτημα της σύνταξης του οριστικού χάρτη συχνοτήτων επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης και του υπολογισμού και της απόδοσης του ψηφιακού μερίσματος θα αναπτύξουν εκπρόσωποι των διευθύνσεων φάσματος του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και της Ε.Ε.Τ.Τ., ο καθηγητής του Ε.Μ.Π. κος Χ. Καψάλης, ο καθηγητής του Τ.Ε.Ι. Σερρών κ. Α. Παπατσώρης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Digea κ. Γ. Μαθιός και ο Πρόεδρος της Ένωσης Εταιριών Κινητής Τηλεφωνίας κ. Γ. Στεφανόπουλος.
Τα ζητήματα του κόστους της ψηφιακής μετάβασης, της λήψης μέτρων κρατικών ενισχύσεων για την υποστήριξη και επιτάχυνση της ψηφιακής μετάβασης, της ενημέρωσης του κοινού και της προετοιμασίας της αγοράς θα αναπτύξουν, ανάμεσα σε άλλους, ο Πρόεδρος της Digea κ. Κ. Κιμπουρόπουλος, ο Πρόεδρος της Digital Union κ. Α. Ανατολιωτάκης και ο Γενικός Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. κ. Ν. Μιχαλίτσης.

Το Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων (ΙΟΜ) ανελλιπώς παρακολουθεί, συλλέγει, αναλύει και παρουσιάζει τις εξελίξεις που αφορούν τη μετάβαση στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση σε ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Αποτελέσματα Ημερίδας ΙΟΜ