Ο Γαλλικός ψηφιακός χάρτης συχνοτήτων, ενόψει του επερχόμενου Ελληνικού ψηφιακού χάρτη συχνοτήτων…

Ο τελικός ψηφιακός χάρτης συχνοτήτων αναμένεται μέσα στο 2ο τρίμηνο του 2011, να ξεκαθαρίσει το τοπίο στην Ελληνική επίγεια ψηφιακή τηλεόραση… Μια και η πολιτεία θα προσδιορίσει πόση χωρητικότητα θα εκμεταλλεύονται τα ελεύθερα κανάλια εθνικής εμβέλειας (κρατικά και ιδιωτικά κανάλια), για υπηρεσίες κανονικής και υψηλής ευκρίνειας, πόση χωρητικότητα θα διατεθεί για τα περιφερειακά κανάλια και πόση χωρητικότητα θα εκμεταλλεύεται η συνδρομητική τηλεόραση (για υπηρεσίες κανονικής και υψηλής ευκρίνειας). Ενώ θα προσδιορίσει και το τελικό ψηφιακό μέρισμα, που θα δοθεί για εκμετάλλευση σε ευρυζωνικές και mobile υπηρεσίες…

Παράλληλα η ΕΕΤΤ ξεκίνησε «διαβούλευση», σχετικά με την χωρητικότητα του δίαυλου συχνοτήτων «36UHF», για το εάν θα εκχωρηθεί `η όχι, η χρήση του συγκεκριμένου δίαυλου σε πανελλαδική χρήση (από τους αναλογικούς τηλεοπτικούς σταθμούς), μέχρι και την οριστική ψηφιακή μετάβαση… Στην διαβούλευση αυτή θα πρέπει να έχει λόγο και η πλατφόρμα της nova, μια και οι νέοι ψηφιακοί δέκτες υψηλής ευκρινείας «Nova Box HD 831 και Nova Box HD PVR 865» (που διαθέτει στους συνδρομητές της από το Φθινόπωρο του 2010), λειτουργούν αποκλειστικά στο δίαυλο «36UHF» (χωρίς τη δυνατότητα διαφοροποίησης αναλογικού διαύλου), για την αναλογική δικτύωση σε τηλεοπτικό δέκτη εντός οικείας (σε άλλο χώρο)…

Ο Γαλλικός ψηφιακός χάρτης συχνοτήτων στην επίγεια ψηφιακή πλατφόρμα «ΤΝΤ»…
Από τον δικτυακό τόπο της «wikipedia», αντλούμε τις πληροφορίες σχετικά με της διάρθρωση της Γαλλικής επίγειας ψηφιακής πλατφόρμας, από το 2005 μέχρι σήμερα… Στην Αναλογική εποχή της τηλεόρασης στην Γαλλική επικράτεια εξέπεμπαν επτά κανάλια εθνικής εμβέλειας, ανάμεσα τους, ένα συνδρομητικό κανάλι εθνικής εμβέλειας «Canal+» (με ελάχιστες ώρες ελεύθερης λήψης που συνεχίζονται έως σήμερα), 2 ιδιωτικά κανάλια εθνικής εμβέλειας «TF1, M6» και 4 κρατικά κανάλια εθνικής εμβέλειας «France 2, France 3, France 5 και Arte».
Στην Ψηφιακή εποχή από το 2005 και μετά έχουμε κατακόρυφη αύξηση των καναλιών εθνικής εμβέλειας, που διαρθρώνονται ως εξής...:-  7 κρατικά κανάλια σε κανονική ευκρίνεια «France 2, France 3, France 5, Arte, France 4, France Ô, La Chaîne parlementaire (Η Βουλή) και εκπομπή σε DVB-T/Mpeg-2» και
- 2 κρατικά κανάλια σε έκδοση υψηλής ευκρίνειας «France 2 HD, Arte HD και εκπομπή σε DVB-T/Mpeg-4».
-  11 ιδιωτικά κανάλια σε κανονική ευκρίνεια «TF1, Μ6, Direct 8, W9, TMC, NT1, NRJ 12, BFM TV, ITélé, Direct Star, Gulli και εκπομπή σε DVB-T/Mpeg-2» και
- 2 ιδιωτικά κανάλια σε έκδοση υψηλής ευκρίνειας «TF1 HD, Μ6 HD και εκπομπή σε DVB-T/Mpeg-4»…
- 1 συνδρομητικό κανάλι εθνικής εμβέλειας σε έκδοση υψηλής ευκρίνειας «Canal+ HD και εκπομπή σε DVB-T/Mpeg-4», που λόγο έλλειψης διαθέσιμης χωρητικότητας σε νέο πολύπλέκτη, μετατράπηκε από έκδοση κανονικής ευκρίνειας (σε υψηλής ευκρίνειας) και
- 8 συνδρομητικά κανάλια σε κανονική ευκρίνεια «TPS Star, Paris Premiere, Canal+ Sport, Canal+ Cinema, Planete, TF6, LCI, Eurosport France» και εκπομπή σε DVB-T/Mpeg-4 (αρχικώς από δυο διαφορετικούς παρόχους συνδρομητικής τηλεόρασης πριν την ενοποίηση των δορυφορικών πλατφορμών «TPS και CanalSat»)…
 Όλα τα κανάλια έχουν προκαθορισμένη θέση στον ηλεκτρονικό οδηγό προγράμματος της Γαλλικής επίγειας ψηφιακής πλατφόρμας (ΤΝΤ- EPG), έτσι στις θέσεις «1-19» είναι τα ελεύθερα κανάλια εθνικής εμβέλειας (σε κανονική ευκρίνεια), με τις πρώτες θέσεις να καταλαμβάνουν τα κανάλια που προέρχονται από την αναλογική εποχή (συμπεριλαμβανομένου και του συνδρομητικού καναλιού «Canal+ HD»). Στις θέσεις «20-25», βρίσκονται τα Περιφερειακά κανάλια (από ένα ψηφιακό πολύπλέκτη), που αλλάζει περιφερειακά κανάλια, ανάλογα με την περιφέρεια που εκπέμπει... Τις θέσεις «30-39», κατέχουν τα συνδρομητικά κανάλια κανονικής ευκρίνειας και τέλος στις θέσεις «51-57», κατέχουν τα ελεύθερα κανάλια υψηλής ευκρίνειας, ενώ μετά το τελικό αναλογικό Switch-Off (τον Νοέμβριο του 2011), προβλέπεται να δημιουργηθεί χωρητικότητα για νέες υπηρεσίες στις επίγεια ψηφιακή πλατφόρμα, αλλά και το λεγόμενο ψηφιακό μέρισμα για ευρυζωνικές και mobile υπηρεσίες… Τέλος έχουν ξεκινήσει συζητήσεις για μελλοντική μετάβαση στο σύστημα εκπομπής DVB-T2/Mpeg-4, που θα προσδώσει στο Γαλλικό κράτος την δυνατότητα να εκμεταλλευτεί καλύτερα το ψηφιακό μέρισμα…
Nicolas A.