Θράκη: Νέα ψηφιακά δεδομένα εκπομπής για τα 2 ψηφιακά μπουκέτα της ΕΡΤ...

Η συχνότητα 58 UHF από την οποία εκπέμπονται τα τρία εθνικά προγράμματα της ΕΡΤ και το κανάλι της Βουλής, καθώς και η συχνότητα 64 UHF από την οποία εκπέμπονται τα κανάλια Plus, από την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου έχουν πλέον νέα διαμόρφωση 16 QAM με Code Rate : 5/6 και Guard Interval : 1/32. Με τα νέα στοιχεία εκπομπής δεν αλλάζει το συνολικό payload του κάθε stream, κάτι που σημαίνει ότι διατηρείται το ίδιο ακριβώς bit rate σε όλα τα κανάλια. Η αλλαγή της διαμόρφωσης εφαρμόστηκε για να αυξηθεί ανθεκτικότητα των 2 ψηφιακών πακέτων σε παρεμβολές από την αναλογική τηλεόραση (τόσο απευθείας όσο και από ενδοδιαμόρφωση των ενισχυτών των κεντρικών και ατομικών εγκαταστάσεων). Αισθητή αύξηση της ποιότητας λήψης των 2 ψηφιακών πακέτων, θα παρατηρήσουν οι κάτοικοι στους νομούς Ροδόπης και Ξάνθης.

Η αναλογική μετάδοση του προγράμματος της τηλεόρασης 902TV από το κέντρο εκπομπής Πλάκα Αλεξανδρούπολης μεταφέρθηκε στην συχνότητα 36 UHF, με σκοπό να ελευθερωθεί η συχνότητα 47 UHF για την ψηφιακή εκπομπή των περιφερειακών σταθμών της Θράκης (Δέλτα TV - ΘράκηΝΕΤ - R_Channel - HomeShop)...
(www.sat.gr)