Νέες μετακινήσεις HDTV υπηρεσιών στο σύμπλεγμα δορυφόρων Thor 6/5…

Ένα χρόνο μετά την εμπορική λειτουργία του νέου δορυφόρου «Thor 6» στην τροχιακή θέση «0.8W» και την πρώτη αναδιάταξη υπηρεσιών υψηλής ευκρίνειας, με στόχο την συνεκμετάλλευση των υπηρεσιών μεταξύ των πλατφορμών «Canal Digital και UPC Direct». Επέρχεται άλλη μια αναδιάταξη HDTV υπηρεσιών στις αρχές του 2011, που βάζει τα πράγματα στην θέση τους, μια και όλες οι Σκανδιναβικές υπηρεσίες «TVNorge HD (10903V), TV4 HD (10903V), SILVER HD (10778V), Kanal 5 HD (10778V), και TV 2 PL1-3 HD (10747H),», θα μετακομίσουν στην δύσκολη σκανδιναβική δέσμη του δορυφόρου «Thor 6». Αντίθετα μετά την μετακόμιση των υπηρεσιών στις 26 Ιανουαρίου 2011: «History HD (12015H), Animal Planet HD (12015H), Nat Geo Wild HD (11785H) και MTVN HD (11785H)», όλες οι Ευρωπαϊκές υπηρεσίες υψηλής ευκρίνειας (εκτός του Eurosport HD «10778V»), θα εξυπηρετούνται από την Πανευρωπαϊκή δέσμη του δορυφόρου «Thor 5». Οι κυρίες μετακινήσεις συχνοτήτων στην τροχιακή θέση «0.8W», θα πραγματοποιηθούν στις «18 και 26 Ιανουαρίου 2011», ενώ η συχνότητα «12130Η» αναμένεται να κλείσει οριστικά στις 28/02/2011…

Nicolas A.