Ψηφιακό «MTV Greece» και αναλογικό «MTV+» μέσω «Picture-in-picture»…

…Και ενώ περιμένουμε την έναρξη των ψηφιακών εκπομπών για το δεύτερο ψηφιακό μπουκέτο της ΕΡΤ στις 14/01, από το Φιλίππειο της Θεσσαλονίκης και το δίαυλο 23UHF, που θα απελευθερώσει τους διαύλους συχνοτήτων «26UHF, 39UHF και 49UHF»… Είπαμε να χρησιμοποιήσουμε την λειτουργία «Picture-in-picture» στην LCD TV, για να τραβήξουμε μερικά στιγμιότυπα από την ταυτόχρονη εκπομπή του ψηφιακού «MTV Greece» (μέσω του Novabox HD PVR 865) και του αναλογικού «MTV+» (μέσω της αναλογικής εκπομπής του από το Φιλίππειο Θεσσαλονίκης και το δίαυλο «65UHF»)…

Όπως θα διαπιστώσετε και εσείς, εάν κάνετε διπλό κλικ πάνω στα στιγμιότυπα (για κατάσταση μεγέθυνσης), από την μια μεριά υπάρχει κρυστάλλινη εικόνα και παγωμένα χρώματα (λόγο της ψηφιακής συμπίεσης εντός του πολυπλέκτη της Nova) και από την άλλη πιο γλυκά χρώματα και όλα τα γνωστά προβλήματα που παρουσιάζουν οι αναλογικές εκπομπές καναλιών, όταν εκπέμπουν από δευτερεύοντα κέντρα εκπομπής…Πάντως εάν είχαμε την δυνατότητα λήψης από Χορτιάτη, με καθαρή την αναλογική συχνότητα του «MTV+: 44UHF» (χωρίς τις παρεμβολές της TV100 από Φιλίππειο), θα ήταν διαφορετικό το μέτρο σύγκρισης, αφού ο Χορτιάτης ως πρωτεύων κέντρο εκπομπής, δίνει καθαρή αναλογική εκπομπή στο μεγαλύτερο μέρος της Κεντρικής Μακεδονίας (όταν είναι καθαρός και ο αντίστοιχος δίαυλος εκπομπής)… Κάτι που θα μπορούσε να διορθωθεί (με λίγη καλή θέληση από την ΕΕΤΤ), εάν ένα από τα δυο τηλεοπτικά κανάλια «TV100 `η MTV+», μετακινούνταν σε έναν, από τους διαύλους συχνοτήτων «26UHF, 39UHF και 49UHF», που απελευθερώνονται τις επόμενες μέρες από την ΕΡΤ στην αναλογική μπάντα UHF της Θεσσαλονίκης . Είδομεν.

Nicolas A.