Καλό μήνα με νέο ψηφιακό και αναλογικό ζάπινγκ στην Αττική, μέσω Αίγινας και Υμηττού…

Νέο ψηφιακό ζάπινγκ στην Αττική, μέσω του κέντρου εκπομπής Αίγινα (στις 30/01/2011 by vjyanni), το οποίο εμπεριέχει και τις πρόσφατες ψηφιακές εκπομπές των περιφερειακών καναλιών από την Αίγινα… Έτσι ουσιαστικά τα νοτιοδυτικά προάστια της Αττικής (μέσω του κέντρου εκπομπής Αίγινα), αναδεικνύονται ως η πρώτη περιοχή της χώρας με 100% ψηφιακή μετάβαση, εάν εξαιρέσουμε τα αναλογικά κανάλια «902TV και ΤηλεΑστυ» (που ακόμη δεν εντάχτηκαν στις ψηφιακές εκπομπές της Digea)…

Nicolas A.


Νέο αναλογικό ζάπινγκ στην Αττική, μέσω του κέντρου εκπομπής Υμηττού (στις 01/02/2011 by vjyanni)…