«ΕΡΤικός Καλλικράτης» με στόχο καλύτερες υπηρεσίες στην ψηφιακή μετάβαση της ΕΡΤ…

Εντός Φεβρουαρίου αναμένεται η διοίκηση της ΕΡΤ να παραδώσει στον αναπληρωτή υπουργό Πολιτισμού Τηλέμαχο Χυτήρη το νέο επιχειρησιακό σχέδιο και το σχετικό οργανόγραμμα για τη λειτουργία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, για το οποίο έχει ξεκινήσει η σχετική διαβούλευση με την ΠΟΣΠΕΡΤ… Παράλληλα τα δυο καλύτερα ψηφιακά προγράμματα της ΕΡΤ «Σινέ+ και Σπορ+», βρίσκονται διαρκώς στο στόχαστρο επαναλαμβανόμενων σεναρίων ενός επερχόμενου «ΕΡΤικου Καλλικράτη» (συρρίκνωσης), που θα οδηγούσε σε μια στρεβλή ψηφιακή μετάβαση! Με την δημόσια τηλεόραση στην Ευρώπη να κυριαρχεί στις εξελίξεις της ψηφιακής μετάβασης, με νέες υπηρεσίες καναλιών θεματικής κατεύθυνσης (κανονικής και υψηλής ευκρίνειας), ενώ στην Ελλάδα το θετικό κλίμα για τις επερχόμενες HDTV εκπομπές της ΕΡΤ, ελπίζουμε να μην φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα… Όταν η πολυπόθητη ψηφιακή χωρητικότητα για τις επερχόμενες υπηρεσίες υψηλής ευκρίνειας (της ΕΡΤ), προβλέπονται από την «διάσημη» ΚΥΑ (και του μεταβατικού χάρτη συχνοτήτων), μέσω του τρίτου ψηφιακού πολύπλέκτη (για υπηρεσίες τύπου «υψηλής ευκρίνειας, κωδικοποιημένες υπηρεσίες, δορυφορικά κανάλια…»)…


Έτσι ο στόχος της ΕΡΤ για καλύτερες υπηρεσίες στην ψηφιακή μετάβαση, προαπαιτεί και την ενεργοποίηση του τρίτου ψηφιακού πολύπλέκτη από την ΕΡΤ (22UHF-Αττική και 46 UHF – Θεσσαλονίκη…), με την προώθηση σε πρώτη φάση μια γενικής έκδοσης υψηλής ευκρίνειας «ΕΡΤ HD», για τις αντίστοιχες μεταδόσεις μεγάλων αθλητικών και πολιτιστικών γεγονότων σε HD. Ενώ το μελλοντικό οργανόγραμμα της ΕΡΤ θα πρέπει να προβλέψει και την σταδιακή μελλοντική μετάβαση όλων των γενικών υπηρεσιών της ΕΡΤ σε εκδόσεις υψηλής ευκρίνειας τύπου «ΝΕΤ HD, ΕΤ1 HD, ΕΤ3 HD…»… Με την ΕΤ3, να ενισχύει περισσότερο την στόχευση της στην περιφέρεια και τον απόδημο ελληνισμό, μέσα από προγράμματα που θα προβάλουν την παραδοσιακή μουσική της χώρας μας, κάτι που ήδη κάνουν οι γειτονικές βαλκανικές χώρες μέσω δορυφόρου με κανάλια τύπου «Folklor TV, Planeta Folk (Βουλγαρία), Folk+ (Αλβανία)…κ.α.»…
Nicolas A.