Πρώτη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας για τη μετάβαση στην Επίγεια Ψηφιακή Ευρυεκπομπή…

Η πρώτη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας για τη μετάβαση στην Επίγεια Ψηφιακή Ευρυεκπομπή, θα πραγματοποιηθεί αύριο, Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου, στις 10:00 το πρωί, στην αίθουσα σεμιναρίων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, 1ος όρ.). Οι εργασίες της Ομάδας εντάσσονται στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής του Υπουργείου για τη συνολική μετάβαση της χώρας στην ψηφιακή εποχή. Στην Ομάδα Εργασίας, η οποία συστάθηκε με πρωτοβουλία του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Σπύρου Βούγια, συμμετέχουν ο γενικός Γραμματέας Επικοινωνιών Σωκράτης Κάτσικας, ως Πρόεδρος, στελέχη του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, εκπρόσωποι του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του υπουργείου Οικονομικών, του Ε.Σ.Ρ, της Ε.Ε.Τ.Τ. της Ε.Ρ.Τ., καθώς και φορείς όλων των τηλεοπτικών ενώσεων και των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών.
Στόχος της Ομάδας Εργασίας είναι η αποτελεσματική προώθηση της πλήρους μετάβασης της χώρας στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση. Προς την κατεύθυνση αυτή, η Ομάδα καλείται να καταθέσει προτάσεις για την προετοιμασία του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου, να αξιολογήσει τις διαθέσιμες τεχνολογίες ψηφιακής ευρυεκπομπής και να προτείνει την καθιέρωση ενός μοντέλου κοινής αποδοχής. Επιπλέον, θα προτείνει χρονοδιάγραμμα και διαδικασίες για την έγκαιρη και συντονισμένη μετάβαση, δράσεις για την ενημέρωση του κοινού, καθώς και προτάσεις για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ψηφιακής τηλεόρασης προς όφελος του πολίτη. Τις εργασίες της πρώτης συνεδρίασης θα ανοίξει ο Υφυπουργός ο οποίος θα θέσει τις προτεραιότητες, αλλά και τους βασικούς στόχους της Ομάδας Εργασίας. Θα υπάρχει δυνατότητα τηλεοπτικής κάλυψης κατά την έναρξη της συνεδρίασης.
(ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ)