Καλοκαιρινές παράκεντρες λήψεις 2011…

Καλοκαιρινές παράκεντρες λήψεις 2011 στο 60ρι Offset πιάτο της nova - Α` μέρος…
Μπορεί ο ΟΤΕ να σκέπτεται να ενεργοποιήσει εμπορικά τη δορυφορική του πλατφόρμα, σε μια από τις διεθνείς και δημοφιλείς τροχιακές θέσεις στη ζώνη Clarke, για κατανοητούς και «θεμιτούς λόγους»! Και όχι από έλλειψη χωρητικότητας στον Hellas Sat 2 (όπως επικαλούνται διάφοροι…), αφού στην F2 δέσμη εκπομπής του δορυφόρου υπάρχει ακόμη ελεύθερη χωρητικότητα, σε δυο-τρεις αναμεταδότες (μεταξύ tp.1 και tp.6), που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με τις ευρυζωνικές υπηρεσίες Hellas Sat Net...

Έτσι στις πρόσφατες «Καλοκαιρινές Παράκεντρες Λήψεις 2011», συμπεριλάβαμε ένα 60ρι Offset πιάτο της nova, το συντονισμένο πιάτο στo δορυφόρο Hot Bird 13Ε (που προσφέρει τις υπηρεσίες της η nova), με γρήγορες και συνοπτικές διαδικασίες εντός 3 λεπτών, μετακινήθηκε ανατολικά για να το συντονίσουμε στη τροχιακή θέση Hellas Sat 2 - 39Ε (που μέχρι στιγμής πραγματοποιούνται οι πιλοτικές εκπομπές της Conn-x TV)! Με απώτερο σκοπό να εκμεταλλευτούμε στο έπακρο τις δυνατότητες του μικρού Offset 60εκ., σε παράκεντρες λήψεις δορυφόρων, με τη βοήθεια του συστήματος «MultiConnect + slim feed Lnb της Inverto»…

Nicolas A. – Καλό Καλοκαίρι.