ΕΡΤ: Αντίστροφη μέτρηση για τη ψηφιακή μετάβαση στο Κορινθιακό Κόλπο…

Edit: 30/07/2011: Ξεκίνησε η ψηφιακή μετάβαση της ΕΡΤ στο Κορινθιακό Κόλπο, επήλθαν και οι αντίστοιχες αναλογικές μεταβολές μεταξύ ΝΕΤ (41UHF) και ΕΤ1 (Switch-Off)...

Γράφαμε τις προηγούμενες μέρες ότι η ΕΡΤ ετοιμάζεται να ξεκινήσει ψηφιακές εκπομπές από το Ξυλόκαστρο (μέχρι το τέλος Ιουλίου), επιδιορθώνοντας ετεροχρονισμένα τη ψηφιακή μετάβαση του 2009, της παρθενικής μετάβασης των ιδιωτικών καναλιών της Digea (στο Κορινθιακό Κόλπο)... Έτσι με τη πρόσφατη ανακοίνωση της, ξεκινά επίσημα η αντίστροφη μέτρηση για τη ψηφιακή μετάβαση στο Κορινθιακό Κόλπο των δυο ψηφιακών πολύπλεκτών της ΕΡΤ, το Σάββατο 30 Ιουλίου 2011, μέσω του κέντρου εκπομπής Ξυλόκαστρο (δίαυλοι συχνοτήτων «55 και 61 UHF»)…


Ψηφιακή μετάβαση στο Κορινθιακό Κόλπο…
Το Σάββατο 30 Ιουλίου 2011, ξεκινά η ψηφιακή μετάβαση της ΕΡΤ από το Κέντρο Εκπομπής Ξυλόκαστρου Κορινθίας. Οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής του Κορινθιακού κόλπου θα πρέπει να συντονίσουν τους δέκτες τους (με αυτόματη `η χειροκίνητη σάρωση) στο δίαυλο 55 UHF (746 MHz), για το δεύτερο ψηφιακό μπουκέτο της ΕΡΤ «ΝΕΤ, ΕΤ1, ΕΤ3 και ΕΡΤ HD και τα πέντε ραδιοφωνικά κανάλια ΝΕΤ 105,8, Δεύτερο, Τρίτο, ΕΡΑ σπορ και KOSMOS». Καθώς και στο δίαυλο 61 UHF, για το πρώτο ψηφιακό μπουκέτο της ΕΡΤ «Βουλή, Σινεσπορ+, Πρίσμα+ και ΡΙΚSat». Η ψηφιακή εκπομπή από το Ξυλοκάστρο θα καλύπτει την ευρύτερη περιοχή του Κορινθιακού κόλπου (νότια Στερεά Ελλάδα και βόρεια Πελοπόννησο μέχρι το Αίγιο). Η αναλογική μετάδοση της ΕΤ3, θα παραμείνει στο κανάλι 56 (754 MHz), ενώ η αναλογική μετάδοση της ΝΕΤ θα μεταφερθεί στο κανάλι 41 (634 MHz), στη θέση της ΕΤ1. Μια και λόγο της κείμενης νομοθεσίας, η αναλογική μετάδοση της ΕΤ1 θα διακοπεί οριστικά από το συγκεκριμένο κέντρο εκπομπής. Για την απαραίτητη προσαρμογή των κατοίκων στη ψηφιακή μετάβαση του Κορινθιακού κόλπου (από το Ξυλόκαστρο), οι αναλογικές εκπομπές της ΝΕΤ και της ΕΤ3 θα διατηρηθούν για ένα εύλογο χρονικό διάστημα τριών μηνών…