Οι συνδρομητές της Conn-x TV, σταδιακά στην ΟΤΕ TV;

Σύμφωνα με την "isotimia.gr", εξετάζεται σε συνδυασμό με την αντίστοιχη αναβάθμιση υπηρεσιών υψηλής ευκρίνειας, το ενδεχόμενο σενάριο σταδιακής μετάβασης όλων των συνδρομητών της IPTV πλατφόρμας Conn-x TV (57000 συνδρομητές), στην επερχόμενη δορυφορική πλατφόρμα του ΟΤΕ και τη σταδιακή διακοπή του IPTV project, κάτι που ουσιαστικά θα ενισχύσει το νέο δορυφορικό project της ΟΤΕ TV...
Nicolas A.