Προ των πυλών, έναρξη της δορυφορικής πλατφόρμας του ΟΤΕ σε νέα τροχιακή θέση…

Μεγάλη κινητικότητα από πλευράς ΟΤΕ, εν όψει των επισήμων ανακοινώσεων για την έναρξη της δορυφορικής του πλατφόρμας «ΟΤΕ TV» και της τελικής τροχιακής θέσης για την εμπορική λειτουργία της! Η διοίκηση της «ΟΤΕ TV» είχε να επιλέξει ανάμεσα στους δορυφόρους «Eurobird 9A – 9East» (που παράκεντρα γειτνιάζει με τη «Νova /HotBird 13E»), με κεντρικό beam για τη χώρα μας και ισότροπα ακτινοβολούμενη ισχύς (EIRP) στα «49-50dBW», που προϋποθέτει ελαχίστη διάμετρο offset πιάτου λήψης των «60cm» (για την ελληνική επικράτεια), εκτός Κρήτης και Ρόδου στα «48dBW (λήψης στα 70cm)»…
Καθώς και του ισχυρού δορυφόρου «Astra 3B – 23East», με κεντρικό beam για τη χώρα μας και ισότροπα ακτινοβολούμενη ισχύς (EIRP) στα «52dBW», με ελαχίστη διάμετρο offset πιάτου λήψης των «50cm» (για την ελληνική επικράτεια), εκτός Κρήτης και Ρόδου στα «45dBW (λήψης στα 90cm)»… Τα δεδομένα αυτά βοήθησαν ώστε η τελική απόφαση να γείρει προς στη τροχιακή θέση «Eurobird 9A – 9East», μέσω της οποίας αναμένεται να ξεκινήσει η επίσημη εμπορική λειτουργία της δορυφορικής πλατφόρμας «ΟΤΕ TV»…


Μέχρι το τέλος Αυγούστου, θα κάνουν την εμφάνιση τους τα δορυφορικά ψηφιακά μπουκέτα της «ΟΤΕ TV», ξεκινώντας αρχικώς με τις 48 υπηρεσίες καναλιών του «βασικού και premium πακέτου της IPTV πλατφόρμας Conn-x TV» και τις επιπρόσθετες υπηρεσίες των κρατικών και ιδιωτικών καναλιών εθνικής εμβελείας (που δεν συμπεριλαμβάνονται στη Conn-x TV)…
Ενώ οι υπηρεσίες της «ΟΤΕ TV» σταδιακά θα αυξάνονται, αφού από την πρώτη στιγμή θα έχει την δυνατότητα να διαθέσει όλες τις υποψήφιες διεθνείς υπηρεσίες υψηλής ευκρίνειας (HDTV) και 3D τηλεόρασης, που εξυπηρετούνται με κεντρικά feed (μέσω του δορυφόρου «Eurobird 9A - 9E»), ελεύθερης λήψης: «HD 1-3D, 3DV promo, Luxe TV HD, FTV HD Europe, Fashion One HD, Trace Urban English HD, Trace Sports HD…», αλλά και συνδρομητικής βάσης: «Sundance Channel Europe HD, Mezzo Live HD, Penthouse HD 1/2, I-concerts HD,…»…
Απαραίτητη προϋπόθεση για τις συνδρομητικές υπηρεσίες της «ΟΤΕ TV» (σε NDS), θα είναι ο ιδιοκτησιακός δέκτης μαζί με την κάρτα ελεγχόμενης πρόσβασης της «ΟΤΕ TV». Καθώς και η εγκατάσταση δορυφορικού πιάτου κεντρικής λήψης στο δορυφόρο «Eurobird 9A – 9East» («80cm»), που θα υπερκαλύπτει και την πιθανή διάθεση ταυτόχρονης λήψης του δορυφόρου HotBird 13E (μέσω των εντολών DiSEqC και ειδικού Lnb), για τις ελεύθερες και συνδρομητικές υπηρεσίες στις 13E…

Nicolas A.