Το μέλλον των FTA-SD Γερμανικών ψηφιακών εκπομπών στη ζώνη Clarke...

Μέτα το αναλογικο Switch-Off καναλιων, σε διεργασια διαβουλευσης βρισκεται και το μελλοντικό Switch-Off των ελεύθερων Γερμανικών SD ψηφιακών εκπομπών στη ζώνη Clarke, κάτι που θα επηρεάσει μελλοντικά και τις προσφερόμενες συνδρομητικές δορυφορικές υπηρεσίες, με τις HD/3D υπηρεσίες να κυριαρχούν... Καθώς η επιτροπή καθορισμού χρηματοδοτικών αναγκών ραδιοτηλεοπτικών φορέων (KEF), στην 18η Έκθεση της προβλέπει ότι η παράλληλη εκπομπή τηλεοπτικών προγραμμάτων τυπικής και υψηλής ευκρίνειας (Simulcast SD/HD), μπορεί να διαρκέσει μέχρι και δέκα χρόνια. Έτσι η δορυφορική εκπομπή των εκδόσεων τυπικής ευκρίνειας ARD/ZDF (SD), αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι και το 2019...
Η εξέλιξη αυτή ενέχει και το παράλληλο ψηφιακό Switch-Off των SD ιδιωτικών καναλιών στη Γερμανική αγορά (μετά το 2019), προδιαγράφοντας ένα HD συνδρομητικό μέλλον (για τα ιδιωτικά κανάλια του 2020), αποκλειστικής πρόσβασης μέσω της συνδρομητικής πλατφόρμας HD+ και των συνεργαζόμενων δορυφορικών, καλωδιακών και ευρυζωνικών πλατφορμών...
Nicolas A.