Πρεμιέρα Retro Hits στο MTV Greece…


Νέα σεζόν στο MTV Greece HD (ΟΤΕ ΤV/nova SD), με πολλές ψυχαγωγικές σειρές (και τα Room Raiders να επανέρχονται από τις 21/10), ενώ για τους μουσικόφιλους ξεκινά από τις 28/09, η νέα εκπομπή "Retro Hits" (κάθε Σαββατοκύριακο 1400-1600), με ύμνους της παγκόσμιας μουσικής σκηνής...
Nicolas A.


Το πλήρες πρόγραμμα Οκτωβρίου για το ψυχαγωγικό κανάλι MTV Greece διαμορφώνεται ως εξής:28.09.2013 0.00 JERSEY SHORE
28.09.2013 1.00 GEORDIE SHORE
28.09.2013 2.00 ONLY HITS
28.09.2013 5.00 PURE LOCAL
28.09.2013 6.00 ONLY HITS
28.09.2013 11.00 PURE LOCAL
28.09.2013 12.00 SPANKING NEW
28.09.2013 13.00 HIT LIST HELLAS
28.09.2013 14.00 RETRO HITS
28.09.2013 16.00 MY SUPER SWEET
28.09.2013 16.30 EVERYDAY GIRLS 
28.09.2013 17.00 MOVIES AND STARS
28.09.2013 18.00 WORLD STAGE
28.09.2013 19.00 ONLY HITS
28.09.2013 20.00 PURE LOCAL
28.09.2013 22.00 UK TOP 10
28.09.2013 23.00 US TOP 10
29.09.2013 0.00 PARTY ZONE
29.09.2013 2.00 ONLY HITS
29.09.2013 5.00 PURE LOCAL
29.09.2013 6.00 ONLY HITS
29.09.2013 11.00 PURE LOCAL
29.09.2013 12.00 SPANKING NEW
29.09.2013 13.00 MOVIES AND STARS
29.09.2013 14.00 RETRO HITS
29.09.2013 16.00 THE CITY
29.09.2013 16.30 THE CITY
29.09.2013 17.00 THE CITY
29.09.2013 17.30 THE CITY
29.09.2013 18.00 THE HILLS
29.09.2013 18.30 THE HILLS
29.09.2013 19.00 THE HILLS
29.09.2013 19.30 THE HILLS
29.09.2013 20.00 AWKWARD
29.09.2013 20.30 AWKWARD
29.09.2013 21.00 TEEN MOM
29.09.2013 22.00 CATFISH THE TV SHOW
29.09.2013 23.00 UNDEREMPLOYED
30.09.2013 0.00 THE INBETWEENERS
30.09.2013 0.30 THE INBETWEENERS
30.09.2013 1.00 ONLY HITS
30.09.2013 5.00 PURE LOCAL
30.09.2013 6.00 ONLY HITS
30.09.2013 8.00 GREEKLIPS
30.09.2013 9.00 MADE
30.09.2013 10,00 PLAIN JANE
30.09.2013 11.00 PURE LOCAL
30.09.2013 12.00 YOUR NOISE DAILY
30.09.2013 12.10 SPANKING NEW
30.09.2013 13.00 MADE
30.09.2013 14.00 BIG TIME RUSH
30.09.2013 14.30 VICTORIOUS
30.09.2013 15.00 AMERICAS BEST DANCE CREW
30.09.2013 16.00 DISASTER DATE
30.09.2013 16.30 DISASTER DATE
30.09.2013 17.00 PUNK'D
30.09.2013 17.30 PUNK'D
30.09.2013 18.00 YOUR NOISE DAILY
30.09.2013 18.10 GREEKLIPS
30.09.2013 19.00 ONLY HITS
30.09.2013 20.00 MY SUPER SWEET
30.09.2013 20.30 EVERYDAY GIRLS 
30.09.2013 21.00 I USED TO BE FAT
30.09.2013 22.00 AWKWARD
30.09.2013 22.30 AWKWARD
30.09.2013 23.00 YOUR NOISE DAILY
30.09.2013 23.10 SNOOKI &JWOWW
30.09.2013 23.30 SNOOKI &JWOWW
1.10.2013 0.00 JERSEY SHORE
1.10.2013 1.00 GEORDIE SHORE
1.10.2013 2.00 ONLY HITS
1.10.2013 5.00 PURE LOCAL


01.10.2013 6.00 ONLY HITS
01.10.2013 8.00 GREEKLIPS
01.10.2013 9.00 MADE
01.10.2013 10.00 PLAIN JANE
01.10.2013 11.00 PURE LOCAL
01.10.2013 12.00 YOUR NOISE DAILY
01.10.2013 12.10 SPANKING NEW
01.10.2013 13.00 MADE
01.10.2013 14.00 BIG TIME RUSH
01.10.2013 14.30 VICTORIOUS
01.10.2013 15.00 AMERICAS BEST DANCE CREW
01.10.2013 16.00 DISASTER DATE
01.10.2013 16.30 DISASTER DATE
01.10.2013 17.00 PUNK'D
01.10.2013 17.30 PUNK'D
01.10.2013 18.00 YOUR NOISE DAILY
01.10.2013 18.10 GREEKLIPS
01.10.2013 19.00 ONLY HITS
01.10.2013 20.00 TEEN MOM
01.10.2013 21.00 I USED TO BE FAT
01.10.2013 22.00 PLAIN JANE
01.10.2013 23.00 YOUR NOISE DAILY
01.10.2013 23.10 CATFISH THE TV SHOW
01.10.2013 23.30 RIDICULOUSNESS
02.10.2013 0.00 JERSEY SHORE
02.10.2013 1.00 GEORDIE SHORE
02.10.2013 2.00 ONLY HITS
02.10.2013 5.00 PURE LOCAL
02.10.2013 6.00 ONLY HITS
02.10.2013 8.00 GREEKLIPS
02.10.2013 09.00 MADE
02.10.2013 10.00 PLAIN JANE
02.10.2013 11.00 PURE LOCAL
02.10.2013 12.00 YOUR NOISE DAILY
02.10.2013 12.10 SPANKING NEW
02.10.2013 13.00 MADE
02.10.2013 14.00 BIG TIME RUSH
02.10.2013 14.30 VICTORIOUS
02.10.2013 15.00 AMERICAS BEST DANCE CREW
02.10.2013 16.00 DISASTER DATE
02.10.2013 16.30 DISASTER DATE
02.10.2013 17.00 PUNK'D
02.10.2013 17.30 PUNK'D
02.10.2013 18.00 YOUR NOISE DAILY
02.10.2013 18.10 GREEKLIPS
02.10.2013 19.00 ONLY HITS
02.10.2013 20.00 MOVIES AND STARS
02.10.2013 21.00 I USED TO BE FAT
02.10.2013 22.00 CATFISH THE TV SHOW
02.10.2013 22.30 RIDICULOUSNESS
02.10.2013 23.00 YOUR NOISE DAILY
02.10.2013 23.10 THE INBETWEENERS
02.10.2013 23.30 THE INBETWEENERS
03.10.2013 0.00 JERSEY SHORE
03.10.2013 1.00 GEORDIE SHORE
03.10.2013 2.00 ONLY HITS
03.10.2013 5.00 PURE LOCAL
03.10.2013 6.00 ONLY HITS
03.10.2013 8.00 GREEKLIPS
03.10.2013 9.00 MADE
03.10.2013 10,00 PLAIN JANE
03.10.2013 11.00 PURE LOCAL
03.10.2013 12.00 YOUR NOISE DAILY
03.10.2013 12.10 SPANKING NEW
03.10.2013 13.00 MADE
03.10.2013 14.00 BIG TIME RUSH
03.10.2013 14.30 VICTORIOUS
03.10.2013 15.00 AMERICAS BEST DANCE CREW
03.10.2013 16.00 DISASTER DATE
03.10.2013 16.30 DISASTER DATE
03.10.2013 17.00 PUNK'D
03.10.2013 17.30 PUNK'D
03.10.2013 18.00 YOUR NOISE DAILY
03.10.2013 18.10 GREEKLIPS
03.10.2013 19.00 ONLY HITS
03.10.2013 20.00 FRIENDZONE
03.10.2013 20.30 FRIENDZONE
03.10.2013 21.00 AWKWARD
03.10.2013 21.30 AWKWARD
03.10.2013 22.00 TEEN MOM
03.10.2013 23.00 YOUR NOISE DAILY
03.10.2013 23.10 CATFISH THE TV SHOW
03.10.2013 23.30 RIDICULOUSNESS
04.10.2013 0.00 JERSEY SHORE
04.10.2013 1.00 GEORDIE SHORE
04.10.2013 2.00 ONLY HITS
04.10.2013 5.00 PURE LOCAL
04.10.2013 6.00 ONLY HITS
04.10.2013 8.00 GREEKLIPS
04.10.2013 9.00 MADE
04.10.2013 10.00 PLAIN JANE
04.10.2013 11.00 PURE LOCAL
04.10.2013 12.00 YOUR NOISE DAILY
04.10.2013 12.10 SPANKING NEW
04.10.2013 13.00 MADE
04.10.2013 14.00 BIG TIME RUSH
04.10.2013 14.30 VICTORIOUS
04.10.2013 15.00 AMERICAS BEST DANCE CREW
04.10.2013 16.00 DISASTER DATE
04.10.2013 16.30 DISASTER DATE
04.10.2013 17.00 PUNK'D
04.10.2013 17.30 PUNK'D
04.10.2013 18.00 YOUR NOISE DAILY
04.10.2013 18.10 GREEKLIPS
04.10.2013 19.00 ONLY HITS
04.10.2013 20.00 WORLD STAGE
04.10.2013 21.00 HIT LIST HELLAS
04.10.2013 22.00 UNDEREMPLOYED
04.10.2013 23.00 YOUR NOISE DAILY
04.10.2013 23.10 AWKWARD
04.10.2013 23.30 AWKWARD
04.10.2013 0.00 JERSEY SHORE
04.10.2013 1.00 GEORDIE SHORE
04.10.2013 2.00 ONLY HITS
04.10.2013 5.00 PURE LOCAL
05.10.2013 6.00 ONLY HITS
05.10.2013 11.00 PURE LOCAL
05.10.2013 12.00 SPANKING NEW
05.10.2013 13.00 HIT LIST HELLAS
05.10.2013 14.00 RETRO HITS
05.10.2013 16.00 MY SUPER SWEET
05.10.2013 16.30 EVERYDAY GIRLS 
05.10.2013 17.00 MOVIES AND STARS
05.10.2013 18.00 WORLD STAGE
05.10.2013 19.00 ONLY HITS
05.10.2013 20.00 PURE LOCAL
05.10.2013 22.00 UK TOP 10
05.10.2013 23.00 US TOP 10
06.10.2013 0.00 PARTY ZONE
06.10.2013 2.00 ONLY HITS
06.10.2013 5.00 PURE LOCAL
06.10.2013 6.00 ONLY HITS
06.10.2013 11.00 PURE LOCAL
06.10.2013 12.00 SPANKING NEW
06.10.2013 13.00 MOVIES AND STARS
06.10.2013 14.00 RETRO HITS
06.10.2013 16.00 THE CITY
06.10.2013 16.30 THE CITY
06.10.2013 17.00 THE CITY
06.10.2013 17.30 THE CITY
06.10.2013 18.00 THE HILLS
06.10.2013 18.30 THE HILLS
06.10.2013 19.00 THE HILLS
06.10.2013 19.30 THE HILLS
06.10.2013 20.00 AWKWARD
06.10.2013 20.30 AWKWARD
06.10.2013 21.00 TEEN MOM
06.10.2013 22.00 CATFISH THE TV SHOW
06.10.2013 22.30 RIDICULOUSNESS
06.10.2013 23.00 UNDEREMPLOYED
07.10.2013 0.00 THE INBETWEENERS
07.10.2013 0.30 THE INBETWEENERS
07.10.2013 1.00 ONLY HITS
07.10.2013 5.00 PURE LOCAL
07.10.2013 6.00 ONLY HITS
07.10.2013 8.00 GREEKLIPS
07.10.2013 9.00 MADE
07.10.2013 10.00 PLAIN JANE
07.10.2013 11.00 PURE LOCAL
07.10.2013 12.00 YOUR NOISE DAILY
07.10.2013 12.10 SPANKING NEW
07.10.2013 13.00 MADE
07.10.2013 14.00 BIG TIME RUSH
07.10.2013 14.30 VICTORIOUS
07.10.2013 15.00 AMERICAS BEST DANCE CREW
07.10.2013 16.00 DISASTER DATE
07.10.2013 16.30 DISASTER DATE
07.10.2013 17.00 PUNK'D
07.10.2013 17.30 PUNK'D
07.10.2013 18.00 YOUR NOISE DAILY
07.10.2013 18.10 GREEKLIPS
07.10.2013 19.00 ONLY HITS
07.10.2013 20.00 MY SUPER SWEET
07.10.2013 20.30 EVERYDAY GIRLS 
07.10.2013 21.00 I USED TO BE FAT
07.10.2013 22.00 AWKWARD
07.10.2013 22.30 AWKWARD
07.10.2013 23.00 YOUR NOISE DAILY
07.10.2013 23.10 SNOOKI &JWOWW
07.10.2013 23.30 SNOOKI &JWOWW
08.10.2013 0:00 JERSEY SHORE 
08.10.2013 1:00 GEORDIE SHORE
08.10.2013 2.00 ONLY HITS
08.10.2013 5.00 PURE LOCAL
08.10.2013 6.00 ONLY HITS
08.10.2013 8.00 GREEKLIPS
08.10.2013 9.00 MADE
08.10.2013 10.00 PLAIN JANE
08.10.2013 11.00 PURE LOCAL
08.10.2013 12.00 YOUR NOISE DAILY
08.10.2013 12.10 SPANKING NEW
08.10.2013 13.00 MADE
08.10.2013 14.00 BIG TIME RUSH
08.10.2013 14.30 VICTORIOUS
08.10.2013 15.00 AMERICAS BEST DANCE CREW
08.10.2013 16.00 DISASTER DATE
08.10.2013 16.30 DISASTER DATE
08.10.2013 17.00 PUNK'D
08.10.2013 17.30 PUNK'D
08.10.2013 18.00 YOUR NOISE DAILY
08.10.2013 18.10 GREEKLIPS
08.10.2013 19.00 ONLY HITS
08.10.2013 20.00 TEEN MOM
08.10.2013 21.00 I USED TO BE FAT
08.10.2013 22.00 PLAIN JANE
08.10.2013 23.00 YOUR NOISE DAILY
08.10.2013 23.10 CATFISH THE TV SHOW
09.10.2013 0.00 JERSEY SHORE
09.10.2013 1.00 GEORDIE SHORE
09.10.2013 2.00 ONLY HITS
09.10.2013 5.00 PURE LOCAL
09.10.2013 6:00 ONLY HITS
09.10.2013 8.00 GREEKLIPS
09.10.2013 9.00 MADE
09.10.2013 10.00 PLAIN JANE
09.10.2013 11.00 PURE LOCAL
09.10.2013 12:00 YOUR NOISE DAILY
09.10.2013 12.10 SPANKING NEW
09.10.2013 13.00 MADE
09.10.2013 14.00 BIG TIME RUSH
09.10.2013 14.30 VICTORIOUS
09.10.2013 15.00 AMERICAS BEST DANCE CREW
09.10.2013 16.00 DISASTER DATE
09.10.2013 16.30 DISASTER DATE
09.10.2013 17.00 PUNK'D
09.10.2013 17.30 PUNK'D
09.10.2013 18.00 YOUR NOISE DAILY
09.10.2013 18.10 GREEKLIPS
09.10.2013 19.00 ONLY HITS
09.10.2013 20.00 MOVIES AND STARS 
09.10.2013 21.00 I USED TO BE FAT
09.10.2013 22.00 CATFISH:THE TV SHOW
09.10.2013 23.00 YOUR NOISE DAILY
09.10.2013 23.10 THE INBETWEENERS
09.10.2013 23.30 THE INBETWEENERS
10.10.2013 0.00 JERSEY SHORE
10.10.2013 1.00 GEORDIE SHORE
10.10.2013 2.00 ONLY HITS
10.10.2013 5.00 PURE LOCAL
10.10.2013 6.00 ONLY HITS
10.10.2013 8.00 GREEKLIPS
10.10.2013 9.00 MADE
10.10.2013 10,00 PLAIN JANE
10.10.2013 11.00 PURE LOCAL
10.10.2013 12.00 YOUR NOISE DAILY
10.10.2013 12.10 SPANKING NEW
10.10.2013 13.00 MADE
10.10.2013 14.00 BIG TIME RUSH
10.10.2013 14.30 VICTORIOUS
10.10.2013 15.00 AMERICAS BEST DANCE CREW
10.10.2013 16.00 DISASTER DATE
10.10.2013 16.30 DISASTER DATE
10.10.2013 17.00 PUNK'D
10.10.2013 17.30 PUNK'D
10.10.2013 18.00 YOUR NOISE DAILY
10.10.2013 18.10 GREEKLIPS
10.10.2013 19.00 ONLY HITS
10.10.2013 20.00 FRIENDZONE
10.10.2013 20.30 FRIENDZONE
10.10.2013 21.00 AWKWARD
10.10.2013 21.30 AWKWARD
10.10.2013 22.00 TEEN MOM
10.10.2013 23.00 YOUR NOISE DAILY
10.10.2013 23.10 CATFISH THE TV SHOW
11.10.2013 0.00 JERSEY SHORE
11.10.2013 1.00 GEORDIE SHORE
11.10.2013 2.00 ONLY HITS
11.10.2013 5.00 PURE LOCAL
11.10.2013 6.00 ONLY HITS
11.10.2013 8.00 GREEKLIPS
11.10.2013 9.00 MADE
11.10.2013 10.00 PLAIN JANE
11.10.2013 11.00 PURE LOCAL
11.10.2013 12.00 YOUR NOISE DAILY
11.10.2013 12.10 SPANKING NEW
11.10.2013 13.00 MADE
11.10.2013 14.00 BIG TIME RUSH
11.10.2013 14.30 VICTORIOUS
11.10.2013 15.00 AMERICAS BEST DANCE CREW
11.10.2013 16.00 DISASTER DATE
11.10.2013 16.30 DISASTER DATE
11.10.2013 17.00 PUNK'D
11.10.2013 17.30 PUNK'D
11.10.2013 18.00 YOUR NOISE DAILY
11.10.2013 18.10 GREEKLIPS
11.10.2013 19.00 ONLY HITS
11.10.2013 20.00 WORLD STAGE
11.10.2013 21.00 HIT LIST HELLAS
11.10.2013 22.00 UNDEREMPLOYED
11.10.2013 23.00 YOUR NOISE DAILY
11.10.2013 23.10 AWKWARD
11.10.2013 23.30 AWKWARD
12.10.2013 0.00 JERSEY SHORE
12.10.2013 1.00 GEORDIE SHORE
12.10.2013 2.00 ONLY HITS
12.10.2013 5.00 PURE LOCAL
12.10.2013 6.00 ONLY HITS
12.10.2013 11.00 PURE LOCAL
12.10.2013 12.00 SPANKING NEW
12.10.2013 13.00 HIT LIST HELLAS
12.10.2013 14.00 RETRO HITS
12.10.2013 16.00 MY SUPER SWEET
12.10.2013 16.30 EVERYDAY GIRLS 
12.10.2013 17.00 MOVIES AND STARS
12.10.2013 18.00 WORLD STAGE
12.10.2013 19.00 ONLY HITS
12.10.2013 20.00 PURE LOCAL
12.10.2013 22.00 UK TOP 10
12.10.2013 23.00 US TOP 10
13.10.2013 0.00 PARTY ZONE
13.10.2013 2.00 ONLY HITS
13.10.2013 5.00 PURE LOCAL
13.10.2013 6.00 ONLY HITS
13.10.2013 11.00 PURE LOCAL
13.10.2013 12.00 SPANKING NEW
13.10.2013 13.00 MOVIES AND STARS
13.10.2013 14.00 RETRO HITS
13.10.2013 16.00 THE CITY
13.10.2013 16.30 THE CITY
13.10.2013 17.00 THE CITY
13.10.2013 17.30 THE CITY
13.10.2013 18.00 THE HILLS
13.10.2013 18.30 THE HILLS
13.10.2013 19.00 THE HILLS
13.10.2013 19.30 THE HILLS
13.10.2013 20.00 AWKWARD
13.10.2013 20.30 AWKWARD
13.10.2013 21.00 TEEN MOM
13.10.2013 22.00 CATFISH THE TV SHOW
13.10.2013 23.00 UNDEREMPLOYED
14.10.2013 0.00 THE INBETWEENERS
14.10.2013 0.30 THE INBETWEENERS
14.10.2013 1.00 ONLY HITS
14.10.2013 5.00 PURE LOCAL
14.10.2013 6.00 ONLY HITS
14.10.2013 8.00 GREEKLIPS
14.10.2013 9.00 MADE
14.10.2013 10.00 PLAIN JANE
14.10.2013 11.00 PURE LOCAL
14.10.2013 12.00 YOUR NOISE DAILY
14.10.2013 12.10 SPANKING NEW
14.10.2013 13.00 MADE
14.10.2013 14.00 BIG TIME RUSH
14.10.2013 14.30 VICTORIOUS
14.10.2013 15.00 AMERICAS BEST DANCE CREW
14.10.2013 16.00 DISASTER DATE
14.10.2013 16.30 DISASTER DATE
14.10.2013 17.00 PUNK'D
14.10.2013 17.30 PUNK'D
14.10.2013 18.00 YOUR NOISE DAILY
14.10.2013 18.10 GREEKLIPS
14.10.2013 19.00 ONLY HITS
14.10.2013 20.00 MY SUPER SWEET
14.10.2013 20.30 EVERYDAY GIRLS 
14.10.2013 21.00 I USED TO BE FAT
14.10.2013 22.00 AWKWARD
14.10.2013 22.30 AWKWARD
14.10.2013 23.00 YOUR NOISE DAILY
14.10.2013 23.10 SNOOKI &JWOWW
15.10.2013 0:00 JERSEY SHORE 
15.10.2013 1:00 GEORDIE SHORE
15.10.2013 2.00 ONLY HITS
15.10.2013 5.00 PURE LOCAL
15.10.2013 6.00 ONLY HITS
15.10.2013 8.00 GREEKLIPS
15.10.2013 9.00 MADE
15.10.2013 10.00 PLAIN JANE
15.10.2013 11.00 PURE LOCAL
15.10.2013 12.00 YOUR NOISE DAILY
15.10.2013 12.10 SPANKING NEW
15.10.2013 13.00 MADE
15.10.2013 14.00 BIG TIME RUSH
15.10.2013 14.30 VICTORIOUS
15.10.2013 15.00 AMERICAS BEST DANCE CREW
15.10.2013 16.00 DISASTER DATE
15.10.2013 16.30 DISASTER DATE
15.10.2013 17.00 PUNK'D
15.10.2013 17.30 PUNK'D
15.10.2013 18.00 YOUR NOISE DAILY
15.10.2013 18.10 GREEKLIPS
15.10.2013 19.00 ONLY HITS
15.10.2013 20.00 TEEN MOM
15.10.2013 21.00 I USED TO BE FAT
15.10.2013 22.00 PLAIN JANE
15.10.2013 23.00 YOUR NOISE DAILY
15.10.2013 23.10 CATFISH THE TV SHOW
15.10.2013 23.30 RIDICULOUSNESS
16.10.2013 0.00 JERSEY SHORE
16.10.2013 1.00 GEORDIE SHORE
16.10.2013 2.00 ONLY HITS
16.10.2013 5.00 PURE LOCAL
16.10.2013 6:00 ONLY HITS
16.10.2013 8.00 GREEKLIPS
16.10.2013 9.00 MADE
16.10.2013 10.00 PLAIN JANE
16.10.2013 11.00 PURE LOCAL
16.10.2013 12:00 YOUR NOISE DAILY
16.10.2013 12.10 SPANKING NEW
16.10.2013 13.00 MADE
16.10.2013 14.00 BIG TIME RUSH
16.10.2013 14.30 VICTORIOUS
16.10.2013 15.00 AMERICAS BEST DANCE CREW
16.10.2013 16.00 DISASTER DATE
16.10.2013 16.30 DISASTER DATE
16.10.2013 17.00 PUNK'D
16.10.2013 17.30 PUNK'D
16.10.2013 18.00 YOUR NOISE DAILY
16.10.2013 18.10 GREEKLIPS
16.10.2013 19.00 ONLY HITS
16.10.2013 20.00 MOVIES AND STARS 
16.10.2013 21.00 MILEY CYRUS DOCUMENTARY
16.10.2013 22.00 CATFISH:THE TV SHOW
16.10.2013 22.30 RIDICULOUSNESS
16.10.2013 23:00 YOUR NOISE DAILY
16.10.2013 23.10 THE INBETWEENERS
16.10.2013 23.30 THE INBETWEENERS
17.10.2013 0.00 JERSEY SHORE
17.10.2013 1.00 GEORDIE SHORE
17.10.2013 2.00 ONLY HITS
17.10.2013 5.00 PURE LOCAL
17.10.2013 6.00 ONLY HITS
17.10.2013 8.00 GREEKLIPS
17.10.2013 9.00 MADE
17.10.2013 10,00 PLAIN JANE
17.10.2013 11.00 PURE LOCAL
17.10.2013 12.00 YOUR NOISE DAILY
17.10.2013 12.10 SPANKING NEW
17.10.2013 13.00 MADE
17.10.2013 14.00 BIG TIME RUSH
17.10.2013 14.30 VICTORIOUS
17.10.2013 15.00 AMERICAS BEST DANCE CREW
17.10.2013 16.00 DISASTER DATE
17.10.2013 16.30 DISASTER DATE
17.10.2013 17.00 PUNK'D
17.10.2013 17.30 PUNK'D
17.10.2013 18.00 YOUR NOISE DAILY
17.10.2013 18.10 GREEKLIPS
17.10.2013 19.00 ONLY HITS
17.10.2013 20.00 FRIENDZONE
17.10.2013 20.30 FRIENDZONE
17.10.2013 21.00 AWKWARD
17.10.2013 21.30 AWKWARD
17.10.2013 22.00 TEEN MOM
17.10.2013 23.00 YOUR NOISE DAILY
17.10.2013 23.10 MILEY CYRUS DOCUMENTARY
17.10.2013 23.30 RIDICULOUSNESS
18.10.2013 0.00 JERSEY SHORE
18.10.2013 1.00 GEORDIE SHORE
18.10.2013 2.00 ONLY HITS
18.10.2013 5.00 PURE LOCAL
18.10.2013 6.00 ONLY HITS
18.10.2013 8.00 GREEKLIPS
18.10.2013 9.00 MADE
18.10.2013 10.00 PLAIN JANE
18.10.2013 11.00 PURE LOCAL
18.10.2013 12.00 YOUR NOISE DAILY
18.10.2013 12.10 SPANKING NEW
18.10.2013 13.00 MADE
18.10.2013 14.00 BIG TIME RUSH
18.10.2013 14.30 VICTORIOUS
18.10.2013 15.00 AMERICAS BEST DANCE CREW
18.10.2013 16.00 DISASTER DATE
18.10.2013 16.30 DISASTER DATE
18.10.2013 17.00 PUNK'D
18.10.2013 17.30 PUNK'D
18.10.2013 18.00 YOUR NOISE DAILY
18.10.2013 18.10 GREEKLIPS
18.10.2013 19.00 ONLY HITS
18.10.2013 20.00 WORLD STAGE
18.10.2013 21.00 HIT LIST HELLAS
18.10.2013 22.00 UNDEREMPLOYED
18.10.2013 23.00 YOUR NOISE DAILY
18.10.2013 23.10 AWKWARD
18.10.2013 23.30 AWKWARD
19.10.2013 0.00 JERSEY SHORE
19.10.2013 1.00 GEORDIE SHORE
19.10.2013 2.00 ONLY HITS
19.10.2013 5.00 PURE LOCAL
19.10.2013 6.00 ONLY HITS
19.10.2013 11.00 PURE LOCAL
19.10.2013 12.00 SPANKING NEW
19.10.2013 13.00 HIT LIST HELLAS
19.10.2013 14.00 RETRO HITS
19.10.2013 16.00 MY SUPER SWEET
19.10.2013 16.30 EVERYDAY GIRLS 
19.10.2013 17.00 MOVIES AND STARS
19.10.2013 18.00 WORLD STAGE
19.10.2013 19.00 ONLY HITS
19.10.2013 20.00 PURE LOCAL
19.10.2013 22.00 UK TOP 10
19.10.2013 23.00 US TOP 10
20.10.2013 0.00 PARTY ZONE
20.10.2013 2.00 ONLY HITS
20.10.2013 5.00 PURE LOCAL
20.10.2013 6.00 ONLY HITS
20.10.2013 11.00 PURE LOCAL
20.10.2013 12.00 MILEY CYRUS DOCUMENTARY
20.10.2013 13.00 MOVIES AND STARS
20.10.2013 14.00 RETRO HITS
20.10.2013 16.00 THE CITY
20.10.2013 16.30 THE CITY
20.10.2013 17.00 THE CITY
20.10.2013 17.30 THE CITY
20.10.2013 18.00 THE HILLS
20.10.2013 18.30 THE HILLS
20.10.2013 19.00 THE HILLS
20.10.2013 19.30 THE HILLS
20.10.2013 20.00 AWKWARD
20.10.2013 20.30 AWKWARD
20.10.2013 21.00 TEEN MOM
20.10.2013 22.00 CATFISH THE TV SHOW
20.10.2013 22.30 RIDICULOUSNESS
20.10.2013 23.00 UNDEREMPLOYED
21.10.2013 0.00 THE INBETWEENERS
21.10.2013 0.30 THE INBETWEENERS
21.10.2013 1.00 ONLY HITS
21.10.2013 5.00 PURE LOCAL
21.10.2013 6.00 ONLY HITS
21.10.2013 8.00 GREEKLIPS
21.10.2013 9.00 MADE
21.10.2013 10.00 PLAIN JANE
21.10.2013 11.00 PURE LOCAL
21.10.2013 12.00 YOUR NOISE DAILY
21.10.2013 12.10 SPANKING NEW
21.10.2013 13.00 MADE
21.10.2013 14.00 BIG TIME RUSH
21.10.2013 14.30 VICTORIOUS
21.10.2013 15.00 ROOM RAIDERS
21.10.2013 15.30 ROOM RAIDERS
21.10.2013 16.00 DISASTER DATE
21.10.2013 16.30 DISASTER DATE
21.10.2013 17.00 MILEY CYRUS DOCUMENTARY
21.10.2013 18.00 YOUR NOISE DAILY
21.10.2013 18.10 GREEKLIPS
21.10.2013 19.00 ONLY HITS
21.10.2013 20.00 MY SUPER SWEET
21.10.2013 20.30 EVERYDAY GIRLS 
21.10.2013 21.00 I USED TO BE FAT
21.10.2013 22.00 AWKWARD
21.10.2013 22.30 AWKWARD
21.10.2013 23.00 YOUR NOISE DAILY
21.10.2013 23.10 SNOOKI &JWOWW
22.10.2013 0:00 JERSEY SHORE 
22.10.2013 1:00 GEORDIE SHORE
22.10.2013 2.00 ONLY HITS
22.10.2013 5.00 PURE LOCAL
22.10.2013 6.00 ONLY HITS
22.10.2013 8.00 GREEKLIPS
22.10.2013 9.00 MADE
22.10.2013 10.00 PLAIN JANE
22.10.2013 11.00 PURE LOCAL
22.10.2013 12.00 YOUR NOISE DAILY
22.10.2013 12.10 SPANKING NEW
22.10.2013 13.00 MADE
22.10.2013 14.00 BIG TIME RUSH
22.10.2013 14.30 VICTORIOUS
22.10.2013 15.00 ROOM RAIDERS
22.10.2013 15.30 ROOM RAIDERS
22.10.2013 16.00 DISASTER DATE
22.10.2013 16.30 DISASTER DATE
22.10.2013 17.00 PUNK'D
22.10.2013 17.30 PUNK'D
22.10.2013 18.00 YOUR NOISE DAILY
22.10.2013 18.10 GREEKLIPS
22.10.2013 19.00 ONLY HITS
22.10.2013 20.00 MILEY CYRUS DOCUMENTARY
22.10.2013 21.00 I USED TO BE FAT
22.10.2013 22.00 PLAIN JANE
22.10.2013 23.00 YOUR NOISE DAILY
22.10.2013 23.10 CATFISH THE TV SHOW
23.10.2013 0.00 JERSEY SHORE
23.10.2013 1.00 GEORDIE SHORE
23.10.2013 2.00 ONLY HITS
23.10.2013 5.00 PURE LOCAL
23.10.2013 6:00 ONLY HITS
23.10.2013 8.00 GREEKLIPS
23.10.2013 9.00 MADE
23.10.2013 10.00 PLAIN JANE
23.10.2013 11.00 PURE LOCAL
23.10.2013 12:00 YOUR NOISE DAILY
23.10.2013 12.10 SPANKING NEW
23.10.2013 13.00 MADE
23.10.2013 14.00 BIG TIME RUSH
23.10.2013 14.30 VICTORIOUS
23.10.2013 15.00 ROOM RAIDERS
23.10.2013 15.30 ROOM RAIDERS
23.10.2013 16.00 DISASTER DATE
23.10.2013 16.30 DISASTER DATE
23.10.2013 17.00 PUNK'D
23.10.2013 17.30 PUNK'D
23.10.2013 18.00 YOUR NOISE DAILY
23.10.2013 18.10 GREEKLIPS
23.10.2013 19.00 ONLY HITS
23.10.2013 20.00 MOVIES AND STARS 
23.10.2013 21.00 I USED TO BE FAT
23.10.2013 22.00 CATFISH:THE TV SHOW
23.10.2013 23:00 YOUR NOISE DAILY
23.10.2013 23.10 THE INBETWEENERS
23.10.2013 23.30 ZACΗ STONE IS GONNA BE FAMOUS
24.10.2013 0.00 JERSEY SHORE
24.10.2013 1.00 GEORDIE SHORE
24.10.2013 2.00 ONLY HITS
24.10.2013 5.00 PURE LOCAL
24.10.2013 6.00 ONLY HITS
24.10.2013 8.00 GREEKLIPS
24.10.2013 9.00 MADE
24.10.2013 10,00 PLAIN JANE
24.10.2013 11.00 PURE LOCAL
24.10.2013 12.00 YOUR NOISE DAILY
24.10.2013 12.10 SPANKING NEW
24.10.2013 13.00 MADE
24.10.2013 14.00 BIG TIME RUSH
24.10.2013 14.30 VICTORIOUS
24.10.2013 15.00 ROOM RAIDERS
24.10.2013 15.30 ROOM RAIDERS
24.10.2013 16.00 DISASTER DATE
24.10.2013 16.30 DISASTER DATE
24.10.2013 17.00 PUNK'D
24.10.2013 17.30 PUNK'D
24.10.2013 18.00 YOUR NOISE DAILY
24.10.2013 18.10 GREEKLIPS
24.10.2013 19.00 ONLY HITS
24.10.2013 20.00 FRIENDZONE
24.10.2013 20.30 FRIENDZONE
24.10.2013 21.00 AWKWARD
24.10.2013 21.30 AWKWARD
24.10.2013 22.00 TEEN MOM
24.10.2013 23.00 YOUR NOISE DAILY
24.10.2013 23.10 CATFISH THE TV SHOW
25.10.2013 0.00 JERSEY SHORE
25.10.2013 1.00 GEORDIE SHORE
25.10.2013 2.00 ONLY HITS
25.10.2013 5.00 PURE LOCAL
25.10.2013 6.00 ONLY HITS
25.10.2013 8.00 GREEKLIPS
25.10.2013 9.00 MADE
25.10.2013 10.00 PLAIN JANE
25.10.2013 11.00 PURE LOCAL
25.10.2013 12.00 YOUR NOISE DAILY
25.10.2013 12.10 SPANKING NEW
25.10.2013 13.00 MADE
25.10.2013 14.00 BIG TIME RUSH
25.10.2013 14.30 VICTORIOUS
25.10.2013 15.00 ROOM RAIDERS
25.10.2013 15.30 ROOM RAIDERS
25.10.2013 16.00 DISASTER DATE
25.10.2013 16.30 DISASTER DATE
25.10.2013 17.00 PUNK'D
25.10.2013 17.30 PUNK'D
25.10.2013 18.00 YOUR NOISE DAILY
25.10.2013 18.10 GREEKLIPS
25.10.2013 19.00 ONLY HITS
25.10.2013 20.00 WORLD STAGE
25.10.2013 21.00 HIT LIST HELLAS
25.10.2013 22.00 UNDEREMPLOYED
25.10.2013 23.00 YOUR NOISE DAILY
25.10.2013 23.10 AWKWARD
25.10.2013 23.30 AWKWARD
26.10.2013 0.00 JERSEY SHORE
26.10.2013 1.00 GEORDIE SHORE
26.10.2013 2.00 ONLY HITS
26.10.2013 5.00 PURE LOCAL
26.10.2013 6.00 ONLY HITS
26.10.2013 11.00 PURE LOCAL
26.10.2013 12.00 SPANKING NEW
26.10.2013 13.00 HIT LIST HELLAS
26.10.2013 14.00 RETRO HITS
26.10.2013 16.00 MY SUPER SWEET
26.10.2013 16.30 EVERYDAY GIRLS 
26.10.2013 17.00 MOVIES AND STARS
26.10.2013 18.00 WORLD STAGE
26.10.2013 19.00 ONLY HITS
26.10.2013 20.00 PURE LOCAL
26.10.2013 22.00 UK TOP 10
26.10.2013 23.00 US TOP 10
27.10.2013 0.00 PARTY ZONE
27.10.2013 2.00 ONLY HITS
27.10.2013 5.00 PURE LOCAL
27.10.2013 6.00 ONLY HITS
27.10.2013 11.00 PURE LOCAL
27.10.2013 12.00 SPANKING NEW
27.10.2013 13.00 MOVIES AND STARS
27.10.2013 14.00 RETRO HITS
27.10.2013 16.00 THE CITY
27.10.2013 16.30 THE CITY
27.10.2013 17.00 THE CITY
27.10.2013 17.30 THE CITY
27.10.2013 18.00 THE HILLS
27.10.2013 18.30 THE HILLS
27.10.2013 19.00 THE HILLS
27.10.2013 19.30 THE HILLS
27.10.2013 20.00 AWKWARD
27.10.2013 20.30 AWKWARD
27.10.2013 21.00 TEEN MOM
27.10.2013 22.00 CATFISH THE TV SHOW
27.10.2013 23.00 UNDEREMPLOYED
28.10.2013 0.00 THE INBETWEENERS
28.10.2013 0.30 ZACΗ STONE IS GONNA BE FAMOUS
28.10.2013 1.00 ONLY HITS
28.10.2013 5.00 PURE LOCAL
28.10.2013 6.00 ONLY HITS
28.10.2013 8.00 GREEKLIPS
28.10.2013 9.00 MADE
28.10.2013 10.00 PLAIN JANE
28.10.2013 11.00 PURE LOCAL
28.10.2013 12.00 YOUR NOISE DAILY
28.10.2013 12.10 SPANKING NEW
28.10.2013 13.00 MADE
28.10.2013 14.00 BIG TIME RUSH
28.10.2013 14.30 VICTORIOUS
28.10.2013 15.00 ROOM RAIDERS
28.10.2013 15.30 ROOM RAIDERS
28.10.2013 16.00 DISASTER DATE
28.10.2013 16.30 DISASTER DATE
28.10.2013 17.00 PUNK'D
28.10.2013 17.30 PUNK'D
28.10.2013 18.00 YOUR NOISE DAILY
28.10.2013 18.10 GREEKLIPS
28.10.2013 19.00 ONLY HITS
28.10.2013 20.00 MY SUPER SWEET
28.10.2013 20.30 EVERYDAY GIRLS 
28.10.2013 21.00 I USED TO BE FAT
28.10.2013 22.00 AWKWARD
28.10.2013 22.30 AWKWARD
28.10.2013 23.00 YOUR NOISE DAILY
28.10.2013 23.10 SNOOKI &JWOWW
29.10.2013 0:00 JERSEY SHORE 
29.10.2013 1:00 GEORDIE SHORE
29.10.2013 2.00 ONLY HITS
29.10.2013 5.00 PURE LOCAL
29.10.2013 6.00 ONLY HITS
29.10.2013 8.00 GREEKLIPS
29.10.2013 9.00 MADE
29.10.2013 10.00 PLAIN JANE
29.10.2013 11.00 PURE LOCAL
29.10.2013 12.00 YOUR NOISE DAILY
29.10.2013 12.10 SPANKING NEW
29.10.2013 13.00 MADE
29.10.2013 14.00 BIG TIME RUSH
29.10.2013 14.30 VICTORIOUS
29.10.2013 15.00 ROOM RAIDERS
29.10.2013 15.30 ROOM RAIDERS
29.10.2013 16.00 DISASTER DATE
29.10.2013 16.30 DISASTER DATE
29.10.2013 17.00 PUNK'D
29.10.2013 17.30 PUNK'D
29.10.2013 18.00 YOUR NOISE DAILY
29.10.2013 18.10 GREEKLIPS
29.10.2013 19.00 ONLY HITS
29.10.2013 20.00 TEEN MOM
29.10.2013 21.00 I USED TO BE FAT
29.10.2013 22.00 PLAIN JANE
29.10.2013 23.00 YOUR NOISE DAILY
29.10.2013 23.10 CATFISH THE TV SHOW
30.10.2013 0.00 JERSEY SHORE
30.10.2013 1.00 GEORDIE SHORE
30.10.2013 2.00 ONLY HITS
30.10.2013 5.00 PURE LOCAL
30.10.2013 6:00 ONLY HITS
30.10.2013 8.00 GREEKLIPS
30.10.2013 9.00 MADE
30.10.2013 10.00 PLAIN JANE
30.10.2013 11.00 PURE LOCAL
30.10.2013 12:00 YOUR NOISE DAILY
30.10.2013 12.10 SPANKING NEW
30.10.2013 13.00 MADE
30.10.2013 14.00 BIG TIME RUSH
30.10.2013 14.30 VICTORIOUS
30.10.2013 15.00 ROOM RAIDERS
30.10.2013 15.30 ROOM RAIDERS
30.10.2013 16.00 DISASTER DATE
30.10.2013 16.30 DISASTER DATE
30.10.2013 17.00 PUNK'D
30.10.2013 17.30 PUNK'D
30.10.2013 18.00 YOUR NOISE DAILY
30.10.2013 18.10 GREEKLIPS
30.10.2013 19.00 ONLY HITS
30.10.2013 20.00 MOVIES AND STARS 
30.10.2013 21.00 I USED TO BE FAT
30.10.2013 22.00 CATFISH:THE TV SHOW
30.10.2013 23.00 YOUR NOISE DAILY
30.10.2013 23.10 ZACΗ STONE IS GONNA BE FAMOUS
30.10.2013 23.30 ZACΗ STONE IS GONNA BE FAMOUS
31.10.2013 0.00 JERSEY SHORE
31.10.2013 1.00 GEORDIE SHORE
31.10.2013 2.00 ONLY HITS
31.10.2013 5.00 PURE LOCAL
31.10.2013 6.00 ONLY HITS
31.10.2013 8.00 GREEKLIPS
31.10.2013 9.00 MADE
31.10.2013 10,00 PLAIN JANE
31.10.2013 11.00 PURE LOCAL
31.10.2013 12.00 YOUR NOISE DAILY
31.10.2013 12.10 SPANKING NEW
31.10.2013 13.00 MADE
31.10.2013 14.00 BIG TIME RUSH
31.10.2013 14.30 VICTORIOUS
31.10.2013 15.00 ROOM RAIDERS
31.10.2013 15.30 ROOM RAIDERS
31.10.2013 16.00 DISASTER DATE
31.10.2013 16.30 DISASTER DATE
31.10.2013 17.00 PUNK'D
31.10.2013 17.30 PUNK'D
31.10.2013 18.00 YOUR NOISE DAILY
31.10.2013 18.10 GREEKLIPS
31.10.2013 19.00 ONLY HITS
31.10.2013 20.00 FRIENDZONE
31.10.2013 20.30 FRIENDZONE
31.10.2013 21.00 AWKWARD
31.10.2013 21.30 AWKWARD
31.10.2013 22.00 TEEN MOM
31.10.2013 23.00 YOUR NOISE DAILY
31.10.2013 23.10 CATFISH THE TV SHOW
01.11.2013 0.00 JERSEY SHORE
01.11.2013 1.00 GEORDIE SHORE
01.11.2013 2.00 ONLY HITS
01.11.2013 5.00 PURE LOCAL