Ειδική Έκδοση του ARTE Journal στα ελληνικά…


Ως ένδειξη συμπαράστασης στη δοκιμαζομένη ΕΡΤ, το Γαλλογερμανικό πολιτιστικό κανάλι ARTE, προχώρησε σήμερα στην ειδική έκδοση του ARTE Journal στα ελληνικά
.   arte.tv