Ρεπορτάζ από την οριστική ψηφιακή εποχή τηλεόρασης της Θεσσαλονίκης - Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας…

Νέο Feelgood Zapping Θεσσαλονίκη και Θεσσαλία με βίντεο από την οριστική ψηφιακή εποχή τηλεόρασης…
Η εβδομάδα που πέρασε έφερε την οριστική ψηφιακή εποχή τηλεόρασης για τα κανάλια εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας (στις 21/11/14), στις ευρύτερες περιοχές "Θεσσαλονίκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας και τμήμα της Στερεάς Ελλάδας". Με εξαίρεση τα κέντρα εκπομπής Χορτιάτη και Φιλίππειο, σε όλα τα υπόλοιπα δίκτυα εκπομπής δεν υπάρχουν ενεργοί μεταβατικοί δίαυλοι ευρύεκπομπής και όλα τα κανάλια εκπέμπουν στις νέες συχνότητες οριστικής μετάβασης. Ενώ όλα τα περιφερειακά κανάλια αναβαθμίστηκαν με τη εν δυνάμει δυνατότητα ηλεκτρονικού οδηγού προγράμματος μέσω της Digea. Παράλληλα εκεί όπου υπήρξε έγκαιρα καλή συνεννόηση μεταξύ του παρόχου δικτύου ευρύεκπομπής και των περιφερειακών καναλιών, βρέθηκαν ρεαλιστικές SFN λύσεις κάλυψης ψηφιακού σήματος ενδιαφέροντος από μεγάλα και μικρά κέντρα εκπομπής…
Nicolas A.
...
Η Στερεά Ελλάδα στην οριστική ψηφιακή εποχή τηλεόρασης…
Ξεκινώντας από την οριστική ψηφιακή μετάβαση της Στερεάς Ελλάδας, όπου τα κανάλια εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας μέσω της Digea βρέθηκαν να εκπέμπουν ψηφιακά στις συχνότητες όπου είχαν ανακοινωθεί. Παράλληλα η Digea φρόντισε να δημιουργήσει δίκτυο SFN μεταξύ των κέντρων εκπομπής "Πάρνηθας, Χλωμού και άλλων μικρότερων κέντρων εκπομπής" (στο δίαυλο 53 - δίκτυο 15 Λαμίας), προκειμένου να καλυφτούν με ψηφιακό σήμα, περιοχές ενδιαφέροντος των περιφερειακών καναλιών της Στερεάς Ελλάδας "Ένα Κ.Ε., Έψιλον ΤV, ΣΤΑΡ Κ.Ε." (π.χ. Νότια Εύβοια), στην ευρύτερη περιοχή της Στερεάς Ελλάδας…

Η Θεσσαλία στην οριστική ψηφιακή εποχή τηλεόρασης…
Στη Θεσσαλία, ενεργοποιήθηκε ψηφιακά το ιστορικό κέντρο εκπομπής Πηλίου με τους δίαυλους 21 (από τη ΝΕΡΙΤ ), 26, 29 (κανάλια εθνικής εμβέλειας μέσω της Digea) και 47 (με όλα τα κανάλια περιφερειακής εμβέλειας της Θεσσαλίας μέσω της Digea). Ειδικά για τη περιοχή του Βόλου, ο Ceo της Digea Γιώργος Μαθιός (σε συνέντευξη στον Astra TV Θεσσαλίας στις 19/11), "συστήνει σε όσους κατοίκους διαθέτουν κεραιοσύστημα διπλής κατεύθυνσης προς τα κέντρα εκπομπής Πηλίου και Σώρος, λόγο του SFN δικτύου να αφαιρέσουν τη λήψη της μιας κατεύθυνσης προκειμένου να έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση λήψης στα ψηφιακά κανάλια"…

Η Χαλκιδική στην οριστική ψηφιακή εποχή τηλεόρασης…
Η περιοχή της Χαλκιδικής καλύπτεται από τα δυο βασικά κέντρα εκπομπής, του "Πηλίου" (όπως αναφέρθηκαν πιο πάνω) και του "Πολυγύρου" (θέση Τσουκαλάς), όπου ενεργοποιήθηκαν οι αντίστοιχες συχνότητες εκπομπής 25 (από τη ΝΕΡΙΤ), 31 και 34 (κανάλια εθνικής εμβέλειας μέσω της Digea) και 50, 54 (με όσα κανάλια περιφερειακής εμβέλειας της Κεντρικής Μακεδονίας εντάχθηκαν μέχρι στιγμής μέσω της Digea)… Όταν διευθετηθούν οριστικά τα θέματα ένταξης όλων των περιφερειακών καναλιών της Κ.Μ. στη Digea (σε 2 `η 3 δίαυλους), θα πρέπει να δοθεί μια SFN λύση στους περιφερειακούς δίαυλους του "δικτύου 6 - Πολύγυρος", ανάμεσα στα δυο κέντρα εκπομπής "Πολυγύρου και Πηλίου (ως SFN βοηθητικό κέντρο εκπομπής)", προκειμένου τα περιφερειακά κανάλια να καλύψουν με ψηφιακό σήμα τις περιοχές της Χαλκιδικής που καλύπτονται κυρίως από το Πήλιο (ενδιαφέροντος των περιφερειακών καναλιών της Κ. Μακεδονίας)…

Η Θεσσαλονίκη - Κεντρική Μακεδονία στην οριστική ψηφιακή εποχή τηλεόρασης… 
Τέλος στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη Κεντρική Μακεδονία η πλειοψηφία των καναλιών εθνικής εμβέλειας μέσω της ΝΕΡΙΤ (24 και 36) και της Digea (27 και 30) και το 50% των περιφερειακών καναλιών, πέρασε στις νέες συχνότητες εκπομπής του οριστικού χάρτη συχνοτήτων (μέσω της Digea: 55 και 56), με τις οποίες συντονιζόμαστε για να εκλείψουν τυχών παρεμβολές με τις όμορες χώρες… Ενώ για πρώτη φορά στην επίγεια ψηφιακή πλατφόρμα της κεντρικής Μακεδονίας, αναβαθμίστηκαν τα περιφερειακά κανάλια με τη εν δυνάμει δυνατότητα ηλεκτρονικού οδηγού προγράμματος μέσω της Digea. Παράλληλα έμειναν ανοιχτοί και οι τρεις μεταβατικοί δίαυλοι των περιφερειακών καναλιών της Κ.Μ. (31, 50 και 59), "μέχρι την εκδίκαση της προσωρινής διαταγής ασφαλιστικών μέτρων στις 15 Δεκεμβρίου"...

Αλλά και της συζήτησης που θα έχει προηγηθεί στην "Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής" (έχει ορισθεί να συζητηθεί τη Τέταρτη 26/11, Ώρα 17.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» - "150"), με τη συμμετοχή της νυν και πρώην διοίκησης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), εκπροσώπου της Digea και ενός εμπειρογνώμονα της "Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας"... Η οποία επιτροπή "ήδη ζήτησε από τους αρμοδίους φορείς να αποκατασταθεί ένα από τα βασικά αιτήματα των περιφερειακών καναλιών, να αποδοθεί ο τρίτος δίαυλος εκπομπής για τα περιφερειακά κανάλια της Κεντρικής Μακεδονίας (όπως υπήρχε και κατά το μεταβατικό στάδιο). Σχετικά με το θέμα να συμπληρώσουμε ότι στην αρχική σχεδίαση του τελικού χάρτη συχνοτήτων (ο δίαυλος 51 ανήκε στη περιοχή απονομής Θεσσαλονίκης) και αποδόθηκε τελικός με τον οριστικό χάρτη συχνοτήτων στο Πήλιο (όπου παραμένει ανενεργός χωρίς να έχει ταυτιστεί με μελλοντικές υπηρεσίες)… Καθώς και να αποκατασταθεί με μια νέα ενημέρωση σάρωσης καναλιών, των περιφερειακών καναλιών που δεν εντάχθηκαν ακόμη στις υπηρεσίες του αδειοδοτημένου παρόχου δικτύου ευρυεκπομπής (στις 21/11)"...

Από εκεί και πέρα στην οριστική μετάβαση ψηφιακής τηλεόρασης που πραγματοποιήθηκε στις 21 Νοεμβρίου 2014, οι "Εργοστασιακές ρυθμίσεις για την αυτόματη σάρωση `η αναζήτηση καναλιών ήταν υποχρεωτική στους εξωτερικούς επίγειους ψηφιακούς δέκτες (αλλά και τις συσκευές τηλεόρασης με ενσωματωμένο δέκτη Μpeg4), προκειμένου να κατεβάσουν τα κανάλια στις νέες συχνότητες εκπομπής...


"Θέματα μαύρης οθόνης σε περιφερειακά κανάλια που άφησαν τους μεταβατικούς διαύλους (πέρασαν στις υπηρεσίες της Digea), επιλύθηκε αρχικώς από εξοικειωμένους χρήστες με σβήσιμο των καναλιών στις υπηρεσίες με μαύρη οθόνη "nickelodeon+ (31), Extra Thess (31), Βεργίνα TV (31), 4E (50), Channel 9 (59) και ΧΤV (59)…", αν και θα έπρεπε πρώτιστα να το είχαν κάνει οι μεταβατικοί πάροχοι (για να μην δημιουργούνται θέματα στους καταναλωτές τηλεθεατές)"… Από εκεί πέρα ήδη η Digital Union (δίαυλος 59), προχώρησε από τις 22/11 στην αφαίρεση των καναλιών που δεν εκπέμπουν πρόγραμμα από τις μεταβατικές της υπηρεσίες, κρατώντας μόνο τις 2 ενεργές υπηρεσίες καναλιών "Time TV και Pella TV"…

Feelgood Zapping Θεσσαλονίκη και την οριστική ψηφιακή εποχή τηλεόρασης…

Feelgood Zapping στην οριστική ψηφιακή εποχή τηλεόρασης μόνο σε κατεύθυνση και λήψη Χορτιάτη, μέσω του εξωτερικού επίγειου ψηφιακού δέκτη "ΑMTC" (στις 21/11/14)…
Νέο Feelgood Zapping Θεσσαλονίκη και Θεσσαλία με βίντεο από την οριστική ψηφιακή εποχή τηλεόρασης…

Feelgood Zapping στην οριστική ψηφιακή εποχή τηλεόρασης μέσω εξωτερικού δέκτη USB stick σε novabox (με συνδυασμό λήψης σε Χορτιάτη-Πήλιο στις 21/11/14), συμπεριλαμβάνονται και τα περιφερειακά κανάλια της Θεσσαλίας και της Κ. Μακεδονίας…