Προ των πυλών βελτίωση του χάρτη συχνοτήτων της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης…

Πρόβλεψη για εναλλακτικές λύσεις εξοικονόμησης ραδιοφάσματος και για την μελλοντική χρήση του ψηφιακού μερίσματος της ζώνης των 700 MHz
Καθώς το παγκόσμιο αναλογικό Switch Off τηλεόρασης έχει επέλθει στις 17 Ιουνίου 2015 (μας το υπενθύμισε με πρόσφατη ανακοίνωση η ITU) και δυστυχώς στη χώρα μας δεν υπήρξε ποτέ με ευθύνη της πολιτείας, ένα σοβαρό εθνικό σχέδιο ομαλής ψηφιακής μετάβασης και για τα εκατοντάδες βοηθητικά κέντρα εκπομπής που παραμένουν βαθύτατα αναλογικά εν έτη 2015… Έτσι στα πλαίσια αυτή της κατάστασης ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών κ. Χρήστος Σπίρτζης (σε συνεργασία με τη διεύθυνση Ραδιοφάσματος και δορυφορικών επικοινωνιών), προχώρησε στην απόφαση συγκρότησης Ομάδας Έργου για τη βελτίωση του χάρτη συχνοτήτων της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης. Ανάμεσα τους η Ομάδα Έργου (με τη συνδρομή της Επιστημονικής Μελετητικής Υποομάδας), θα επιδιώξει να λύσει προβλήματα εφαρμογής του υφιστάμενου χάρτη συχνοτήτων της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, με το προσδιορισμό κατάλληλων παραμέτρων και τον εμπλουτισμό του με επιπλέον σημεία εκπομπής για την επίτευξη καλύτερου επιπέδου παροχής υπηρεσιών μέσω των δικτύων ψηφιακής τηλεόρασης προς τους πολίτες

... Επίσης η δυνατότητα εμπλουτισμού του χάρτη συχνοτήτων με επιπλέον διαύλους θα δώσει την ευκαιρία να αυξηθεί η χωρητικότητα των δικτύων συμπεριλαμβανομένων και των διαύλων στη ζώνη συχνοτήτων VHF. Η Ομάδα Έργου μετά την εξέταση των ως άνω, και τις πραγματοποιούμενες τεχνικές μελέτες της Επιστημονικής Μελετητικής Υποομάδας, θα εισηγηθεί στον Αν. Υπουργό συγκεκριμένες τεχνικές λύσεις του χάρτη που θα επιλύουν υφιστάμενα προβλήματα και θα επιτυγχάνουν πληθυσμιακή κάλυψη με επίγειο ψηφιακό τηλεοπτικό σήμα της τάξεως του 98%. 
Η Ομάδα Έργου θα εξετάσει επίσης θέματα τρεχουσών τεχνολογικών εξελίξεων στην εκπομπή τηλεοπτικού ψηφιακού σήματος και τις αναπτυσσόμενες ευρυζωνικές υπηρεσίες αλλά και τις διαμορφούμενες προτάσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενόψει της Παγκόσμιας Διάσκεψης Ραδιοεπικοινωνιών WRC2015, ώστε να εισηγηθεί προτάσεις και ενδεχόμενες εναλλακτικές λύσεις για την εξοικονόμηση ραδιοφάσματος προς χρήση από άλλες υπηρεσίες (other services) και ιδίως για την μελλοντική χρήση του ψηφιακού μερίσματος της ζώνης των 700 MHz. 

Η Επιστημονική Μελετητική Υποομάδα κατά την εκτέλεση του τεχνικού μελετητικού έργου της θα λάβει υπόψη μεταξύ άλλων τις δυνατότητες επίτευξης διεθνούς συντονισμού συχνοτήτων κατά τον μέγιστο δυνατό βαθμό… 
Η τελική εισήγηση της Ομάδας έργου θα υποβληθεί μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2015. 
Ειδομεν
diavgeia.gov.gr"