Σε διαβούλευση το σχέδιο προκήρυξης ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού αδειοδότησης σταθμών εθνικής εμβέλειας γενικού περιεχομένου και σε high definition...

KYΑ: Προβλεπόμενη τιμή εκκίνησης 3 εκατ. ευρώ για κάθε μία από τις 4 δημοπρατούμενες άδειες παρόχων περιεχομένου σε high definition... 
Σε διαβούλευση μπήκε στο opengov.gr το σχέδιο της προκήρυξης του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την αδειοδότηση των ψηφιακών τηλεοπτικών σταθμών στην ελληνική επικράτεια. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μία εβδομάδα και στη συνέχεια η προκήρυξη θα δημοσιευθεί στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι άδειες που θα δημοπρατηθούν είναι (4) τέσσερις, ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου για μετάδοση high definition. Η τιμή εκκίνησης για κάθε δημοπρατούμενη άδεια έχει οριστεί στο ποσό των 3.000.000 ευρώ...

...
Σχέδιο προκήρυξης ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού αδειοδότησης των ψηφιακών τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας γενικού περιεχομένου
Σε διαβούλευση μπήκε το σχέδιο της προκήρυξης του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την αδειοδότηση των ψηφιακών τηλεοπτικών σταθμών στην ελληνική επικράτεια. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μία εβδομάδα και στη συνέχεια η προκήρυξη θα δημοσιευθεί (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα) στο ΦΕΚ και στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι άδειες που θα δημοπρατηθούν είναι (4) τέσσερις, ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου για μετάδοση high definition...
Η τιμή εκκίνησης για κάθε δημοπρατούμενη άδεια έχει οριστεί στο ποσό των 3.000.000 ευρώ. Το παράβολο συμμετοχής έχει οριστεί στο 1% επί της τιμής εκκίνησης.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας μέσω Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού που θα συγκροτηθεί από ειδικούς επιστήμονες και στελέχη του δημόσιου τομέα και με βάση το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα που περιλαμβάνεται στην προκήρυξη, ο διαγωνισμός αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Ιουλίου.
Στο σχέδιο της προκήρυξης περιγράφονται αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Για τον έλεγχο των φακέλων – δικαιολογητικών των υποψηφίων την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού θα συνδράμει εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών η οποία θα επιλεγεί μετά από διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού της ΓΓΕΕ, που έχει προγραμματιστεί για τις 19.4.2016.

Η διαδικασία χορήγησης των αδειών θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα του κατωτέρω πίνακα:
Δημοσίευση Προκήρυξης: 25.4.2016
Υποβολή φακέλων αιτήσεων συμμετοχής: 9.6.2016
Υποβολή συμπληρωματικών πληροφοριών υποψηφίων: 15.6.2016
Ανακοίνωση προεπιλεγέντων: 25.6.2016
Λήξη προθεσμίας προδικαστικών προσφυγών: 6.7.2016
Έκδοση αποφάσεων επί προδικαστικών προσφυγών: 21.7.2016
Ανακοίνωση οριστικού καταλόγου συμμετεχόντων και αποστολή δελτίων συμμετοχής στη δημοπρασία: 22.7.2016
Προβλεπόμενη διεξαγωγή δημοπρασίας και ανακοίνωση υπερθεματιστών: 25-30.7.2016
..
Ε.1.2.1 Οι υποψήφιοι θα πρέπει να χρησιμοποιούν ένα από τα παρακάτω πρότυπα “Τηλεόρασης Υψηλής Ευκρίνειας – HDTV” τα οποία χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη:

EBU system    Active Lines Scanning / frame-rate    Samples per active line            Active lines per frame (picture)            Frame rate       aspect ratio
S1        720p/50           1280    720      50 Hz  16:9
S2        1080i/25          1920    1080    25 Hz  16:9
S4        1080p/25         1920    1080    50 Hz  16:9
S4        1080p/50         1920    1080    50 Hz  16:9

ΣΤ.1.2.3. Έντυπο αναλυτικό ημερήσιο πρόγραμμα λειτουργίας για τη χρονική περίοδο ενός (1) μηνός πριν την υποβολή της αίτησης, όπου καταγράφονται αναλυτικά τα δελτία ειδήσεων και οι εκπομπές που μεταδόθηκαν. Το ανωτέρω πρόγραμμα πρέπει κατ΄ ελάχιστον να περιλαμβάνει τα εξής:
α. τρία καθημερινά τακτά πρωτότυπα δελτία ειδήσεων συνολικής ημερήσιας διαρκειας τουλάχιστον ενενήντα (90) λεπτών.
β. εκπομπές λόγου, τέχνης, πολιτισμού και θεάτρου, όπως ενδεικτικά ιστορικές εκπομπές, εκπομπές για την ελληνική γλώσσα, εκπομπές για το βιβλίο, το θέατρο, το κινηματογράφο, τη μουσική, τις εικαστικές τέχνες κλπ, συνολικής διάρκειας τουλάχιστον δέκα (10) ωρών μηνιαίως
γ. τέσσερις τουλάχιστον κατηγορίες εκπομπών, συνολικής μηνιαίας διάρκειας καθεμίας εξ αυτών τουλάχιστον δέκα (10) ωρών, από τις εξής κατωτέρω: Ενημερωτικές, Ποικίλης ύλης, Ελαφράς ψυχαγωγίας (τηλεπαιχνίδια, θεάματα, εκδηλώσεις κ.λ.π.), Ελληνικές σειρές, Ξένες σειρές, Παιδικές εκπομπές, Ντοκιμαντέρ, Εκπομπές αθλητικού περιεχομένου
δ. ευρωπαϊκά έργα και ανεξάρτητες παραγωγές σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 17 και 18 του π.δ. 109/2010.
ε. δελτία ειδήσεων στη νοηματική γλώσσα
στ. εκπομπές (όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 8 παρ. 2 περ. β του ν. 4339/2015) με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων στην ελληνική γλώσσα.

Για κάθε εκπομπή που περιλαμβάνεται στο ημερήσιο πρόγραμμα καταγράφεται η κατηγορία στην οποία εμπίπτει (κατά τα ως άνω οριζόμενα), η διάρκεια και η περιοδικότητα προβολής της.

  opengov.gr

ΚΥΑ: Προβλεπόμενη τιμή εκκίνησης 3 εκατ. ευρώ για κάθε μία από τις 4 δημοπρατούμενες άδειες παρόχων περιεχομένου σε high definition... 
Ολοκληρώθηκε το παζλ για τη προκήρυξη του επερχόμενου διαγωνισμού με τη τρίτη Κοινή Υπουργική Απόφαση η οποία προβλέπει ως τιμή εκκίνησης τα 3 εκατ. ευρώ για κάθε μία από τις 4 δημοπρατούμενες άδειες παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ιδιωτικών καναλιών πανελλαδικής εμβέλειας σε υψηλή ευκρίνεια (high definition)...ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ 
 Στα 3 εκατ. ευρώ η τιμή εκκίνησης για κάθε μία από τις τέσσερις δημοπρατούμενες άδειες Ο Υπουργός Επικρατείας, Νίκος Παππάς και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Χουλιαράκης, υπέγραψαν την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για τον καθορισμό της τιμής εκκίνησης της δημοπρασίας για τις τέσσερις άδειες ιδιωτικών καναλιών. Στην ΚΥΑ, με ημερομηνία 12/4/2016, η τιμή εκκίνησης για κάθε μία από τις τέσσερις δημοπρατούμενες άδειες παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου για μετάδοση υψηλής ευκρίνειας (highdefinition) ορίζεται στο ύψος των τριών εκατομμυρίων ευρώ (€ 3.000.000,00).
Δεδομένου ότι πρόκειται περί εξειδικευμένου αντικειμένου, το οποίο αντιμετωπίζεται για πρώτη φορά, η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (ΓΓΕΕ) -που είναι επιφορτισμένη με τη διενέργεια του διαγωνισμού- ανέθεσε στη διεθνή εταιρεία Deloitte μελέτη για τον καθορισμό του εύρους της τιμής εκκίνησης. Η Deloitte έλαβε υπόψη της τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα και διεθνώς, τα χαρακτηριστικά, τις προοπτικές και τις ιδιαιτερότητες του διεθνούς και ελληνικού διαφημιστικού, αλλά και του τηλεοπτικού κλάδου, καθώς και το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο. Πλέον των ελληνικών, συγκεντρώθηκαν στοιχεία από γαλλικές, γερμανικές, ισπανικές, βρετανικές, βουλγαρικές, ιταλικές, τσέχικες, πορτογαλικές και κυπριακές πηγές.
Η ΚΥΑ για την τιμή εκκίνησης είναι η τελευταία από τις τρεις υπουργικές αποφάσεις που προβλέπει ο ν.4339/15 πριν την προκήρυξη του διαγωνισμού. Έχουν προηγηθεί οι άλλες δύο: α) απόφαση του Υπουργού Επικρατείας για τη μεταφορά της αρμοδιότητας διενέργειας του διαγωνισμού στη ΓΓΕΕ και β) ΚΥΑ των Υπουργών Επικρατείας, Νίκου Παππά, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Χρήστου Σπίρτζη και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γιώργου Κατρούγκαλου, για τον καθορισμό του ελάχιστου αριθμού εργαζομένων ανά ειδικότητα που θα οφείλουν να απασχολούν τα κανάλια τα οποία θα αδειοδοτηθούν. Επόμενο βήμα είναι η -εντός των ημερών- δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού προς δημόσια διαβούλευση.