15/04: Νέες αθλητικές FTA υπηρεσίες "213 HD και XSport HD", μέσω των δορυφόρων "Astra 23.5E και Astra 4.8E"...

Νέα Ενημέρωση 15/04: 
Νέες αθλητικές FTA υπηρεσίες υψηλής ευκρίνειας "213 HD και XSport HD", μέσω των δορυφόρων "Astra 23.5E και Astra 4.8E"...
Νέα FTA κινητικότητα καναλιών και συχνοτήτων στη Κεντρική ζώνη Clarke "26E - 3.1E"...
Περισσότερη "FTA" κινητικότητα καναλιών και συχνοτήτων στους αναμεταδότες των πλατφορμών (και άλλων παρόχων), στις μουσικές, HDTV και άλλες FTA ψυχαγωγικές υπηρεσίες, σε επιλεγμένες τροχιακές θέσεις στη Κεντρική ζώνη Clarke ("Central Zone Clarke: 26E-3.1E")...
Nicolas A.
...
Κεντρική ζώνη Clarke + FTA Highlights "26E/23.5E/16E/4.8E/3.1E"...
Περισσότερη "FTA" κινητικότητα καναλιών και συχνοτήτων στους αναμεταδότες των πλατφορμών (και άλλων παρόχων), στις μουσικές, HDTV και άλλες FTA ψυχαγωγικές υπηρεσίες, σε επιλεγμένες τροχιακές θέσεις στη Κεντρική ζώνη Clarke ("Central Zone Clarke: 26E-3.1E")...
Nicolas A.


Τελευταίες αλλαγές στη Κεντρική FTA ζώνη Clarke...
"Music + HDTV + More FTA Highlights" -  Only FTA κινητικότητα καναλιών και συχνοτήτων στη Ζώνη Clarke…
...
Περισσότερη "FTA" κινητικότητα καναλιών και συχνοτήτων στους αναμεταδότες των πλατφορμών (και άλλων παρόχων), στις μουσικές, HDTV και άλλες FTA ψυχαγωγικές υπηρεσίες, σε επιλεγμένες τροχιακές θέσεις στη Κεντρική ζώνη Clarke ("Central Zone Clarke"), με τους δορυφόρους "Badr 4/7 - 26E / Astra 23.5E / Eutelsat 21.5E /  Eutelsat 16E /  Astra 4.8E και Eutelsat 3.1E"...
...
15/04: Νέα αθλητική FTA υπηρεσία υψηλής ευκρίνειας "213 HD",  μέσω του δορυφόρου "Astra 23.5E" (12363V)...
03/04: Νέα FTA υπηρεσία υψηλής ευκρίνειας για την Ουκρανική αγορά "XSport HD",  μέσω του δορυφόρου "Astra 4.8E" (11747V)...
02/04: Νέα συχνότητα εκπομπής για την FTA υπηρεσία  RTK-1 (για λογαριασμό της Αλβανικής πλατφόρμας "DigitAlb"), μέσω του δορυφόρου "Eutelsat 16A - 16E" (10762H)...


Νέα Ενημέρωση 15/04:
...

Κινητικότητα καναλιών και συχνοτήτων μέσω του συμπλέγματος δορυφόρων στη Κεντρική FTA ζώνη Clarke...
Ενδεικτικές χρωματικές αποχρώσεις και κινητικότητα καναλιών και συχνοτήτων στην FTA ζώνη Clarke...
Διαβάστε στο τέλος τι σημαίνουν οι χρωματικές αποχρώσεις καναλιών... Επιγραμματικά κάθε αναμεταδότης ξεκινά με το πάροχο εκπομπής, τη συχνότητα εκπομπής (MHZ) και πόλωσης (κάθετη `η oριζόντια), ο ρυθμός μετάδοσης (SR), το FEC, το σύστημα εκπομπής ελεύθερης `η κρυπτογραφημένης λήψης, η χώρα (ως αγορά DTH `η καλωδιακή τροφοδοσία), η δέσμη εκπομπής και η μέση διάμετρος λήψης για τη χώρα μας... Και ακολουθούν οι υπηρεσίες καναλιών οι οποίες αναλόγως της χρωματικής απόχρωσης, ερμηνεύονται ως εξής...
new:  Νέα Είσοδος, αλλαγή `η μετακίνηση υπηρεσίας σε νέα συχνότητα εκπομπής (`η ενεργοποίηση νέου αναμεταδότη) και ψηφιακών δεδομένων...
HD (FTA): Κανάλια υψηλής ευκρίνειας - FTA - Ελεύθερης Λήψης μέσω άλλων παρόχων...
- SD (FTA):  Κανάλια τυπικής ευκρίνειας -  FTA - Ελεύθερης Λήψης μέσω άλλων παρόχων...
FTA+:  Κανάλια Ελεύθερης Λήψης με εν μέρει ενεργή κωδικοποίηση της υπηρεσίας μέσω άλλων παρόχων...
- FTA HEVC/UHD:  Κανάλια Ελεύθερης Λήψης - πιλοτικές υπηρεσίες HEVC/UHD...
DVB-S2/8PSK/ACM/VCM/Multi - Stream (FTA):  FTA εκπομπή υπηρεσιών για καλωδιακή χρήση τροφοδοσίας επίγειων ψηφιακών πλατφορμών, σε σύστημα εκπομπής που προαπαιτεί ειδική δορυφορική κάρτα λήψης για PC `η δέκτη STB...
 / ...  Εμπεριέχονται ενδεικτικά εν μέρει υπηρεσίες του αναμεταδότη  / `η ο αναμεταδότης είναι εκτός λειτουργίας...

Feelgood Zapping: "Music + HDTV + More FTA Highlights + Footprints"...
Κινητικότητα καναλιών και συχνοτήτων στους αναμεταδότες των πλατφορμών (και άλλων παρόχων), στις μουσικές, HDTV και άλλες FTA ψυχαγωγικές υπηρεσίες στη ζώνη Clarke...
...
Τελευταίες αλλαγές στη Κεντρική FTA ζώνη Clarke...
Νέα Ενημέρωση 10/03: "Music + HDTV + More FTA Highlights" -  Only FTA κινητικότητα καναλιών και συχνοτήτων στη Ζώνη Clarke…
Περισσότερη "Only FTA" κινητικότητα καναλιών και συχνοτήτων στους αναμεταδότες των πλατφορμών (και άλλων παρόχων), στις μουσικές, HDTV και άλλες FTA ψυχαγωγικές υπηρεσίες, σε επιλεγμένες τροχιακές θέσεις στη ζώνη Clarke, τις οποίες έχουμε διαχωρίσει σε "Central Zone Clarke" (με τους δορυφόρους "Badr 4/7 - 26E / Astra 23.5E / Eutelsat 21.5E / Eutelsat 16E / Eutelsat 7E / Astra 4.8E / Eutelsat 3.1E")...
...

10/03: Όλες οι θεματικές υπηρεσίες της Σλαβόφωνης πλατφόρμας "Pink" (Pink Hits 2 / Pink N Roll...), εκπέμπουν προσωρινά FTA μέσω του δορυφόρου"Eutelsat 16A - 16E" (11151V). Αδράξτε της ευκαιρίας να χαρείτε τις συμπαθητικές Classic επιλογές που παίζουν οι θεματικές μουσικές εκδόσεις "Pink Hits 2 και Pink N Roll"...
09/03: Tο ελληνικό κανάλι Alpha TV ξεκίνησε τη διεθνή έκδοση Alpha Sat (κωδικοποιημένη σε Biss), μέσω του δορυφόρου "Eutelsat 21Β - 21.5E" (11355Η)...
- 08/03:  Το μουσικό κανάλι "Wanasah", εκπέμπει FTA και μέσω του δορυφόρου "Badr 7 - 26E" (11270V), παράλληλα στην ίδια συχνότητα επήλθαν μικρές αλλαγές Service id για τα FTA κινηματογραφικά κανάλια "MBC 2/4/Max"...
Πολλαπλή παρουσία σε δημοφιλείς τροχιακές θέσεις στη ζώνη Clarke διαθέτει πλέον το τουρκικό αγγλόφωνο ειδησεογραφικό κανάλι TRT World HD, σε έκδοση υψηλής ευκρίνειας μέσω του δορυφόρου "Badr 4 - 26E" (12073H)...
10/02: Νέα FTA υπηρεσία Tring International HD (για λογαριασμό της Αλβανικής πλατφόρμας "Tring Digital"), μέσω του δορυφόρου "Eutelsat 16A - 16E" (11427V)...
08/02: Νέα συχνότητα εκπομπής για την FTA υπηρεσία  BCTV Europe (για λογαριασμό της Αλβανικής πλατφόρμας "DigitAlb"), μέσω του δορυφόρου "Eutelsat 16A - 16E" (10762H)...
04/02: Αναβάθμιση σε High Definition για την FTA ειδησεογραφική υπηρεσία Ora News HD (για λογαριασμό της Αλβανικής πλατφόρμας "Tring Digital"), μέσω του δορυφόρου "Eutelsat 16A - 16E" (11427V)...
03/02: H FTA μουσική υπηρεσία "Music Box (για την Ουκρανική Αγορά)", έρχεται πλέον και μέσω του δορυφόρου "Astra 4.8E" (12766H), παράλληλα η ροκ μουσική υπηρεσία "A-One", διέκοψε την εκπομπή του από την ίδια τροχιακή θέση...
01/02: Ο ανταγωνισμός μεταξύ των τροχιακών θέσεων φέρνει νέες υπηρεσίες για την Ουκρανική αγορά "Pravda Tut HD, Fauna, Dacha",  μέσω του δορυφόρου "Astra 4.8E" (12265H)...
- 12/01/17: Πολλαπλή παρουσία σε δημοφιλείς τροχιακές θέσεις στη ζώνη Clarke διαθέτει πλέον το τουρκικό αγγλόφωνο ειδησεογραφικό κανάλι TRT World HD, σε έκδοση υψηλής ευκρίνειας μέσω του δορυφόρου "Badr 4 - 26E" (12073H)...


Περισσότερα FTA Highlights σε δημοφιλείς δορυφορικές τροχιακές θέσεις στη ζώνη Clarke:
"Hot Bird 13E Highlights" - FTA + Nova - Κινητικότητα καναλιών και συχνοτήτων μέσω της τροχιακής θέσης "13E"...
"Astra 19.2E Highlights" - FTA - Κινητικότητα καναλιών και συχνοτήτων στις 19.2Ε...
"Astra 2G/2E Highlights" - FTA - Κινητικότητα καναλιών και συχνοτήτων στις 28.2Ε...
"Eutelsat 9B Highlights" - FTA + COSMΟΤΕ ΤV - Κινητικότητα καναλιών και συχνοτήτων στις "9E"…
"Music + HDTV Highlights - West Zone Clarke: 0.8W - 15W" και ακόμη περισσότερη FTA κινητικότητα καναλιών και συχνοτήτων στη Ζώνη Clarke...
"Music + HDTV Highlights - East Zone Clarke: 31.5E - 52.5E" και ακόμη περισσότερη FTA κινητικότητα καναλιών και συχνοτήτων στη Ζώνη Clarke...