ΥΠΟΜΕΔΙ: "Προ των πυλών παρουσίαση του νέου τροποποιημένου Χάρτη Συχνοτήτων για μάξιμουμ Επίγειο Ψηφιακό σήμα σε όλη τη χώρα"…

Νέα Ενημέρωση: Χρήστος Σπίρτζης 'Στο Κόκκινο': "Περισσότερα κυρία κέντρα και 600 δευτερεύοντα βοηθητικά κέντρα Ευρυεκπομπής στον νέο τροποποιημένο Χάρτη Συχνοτήτων Επίγειου Ψηφιακού Σήματος, με εν δυνάμει 98% πληθυσμιακή κάλυψη της χώρας"…
Τι προέβλεπε η εγκεκριμένη μελέτη του 2012 (ΕΜΠ/ΠΠ) ως παράδειγμα κάλυψης ψηφιακού σήματος για το τηλεοπτικό τοπίο της Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και ως κάλυψη ψηφιακού σήματος της χώρας με διάταξη "RPC2" στα μεγάλα αστικά κέντρα… 
Σε μάξιμουμ ψηφιακή μετάβαση θα μπει η χώρα όταν με το καλό ολοκληρωθεί η διαβούλευση για τον εκ νέου τροποποιημένο χάρτη συχνοτήτων που θα επισημοποιηθεί μέσω μιας νέας αντίστοιχης ΚΥΑ των δυο συναρμόδιων υπουργείων Επικρατείας και ΥΠΟΜΕΔΙ… Καθώς η επίσημη παρουσίαση του νέου μάξιμουμ Χάρτη Συχνοτήτων είναι προ των πυλών και θα πραγματοποιηθεί σε νέα ημερομηνία που θα ανακοινωθεί από το ΥΠΟΜΕΔΙ (μετά τη πρόσφατη αναβολή της). Ενώ αναμένεται να διορθώσει τους προηγούμενους Χάρτες Συχνοτήτων ("ΚΥΑ 42800/2012 και της τροποποιητική της ΚΥΑ 39805/1138/2014"), με βάση την εγκεκριμένη μελέτη EΜΠ/ΠΠ, που υπήρχε στο Υπουργείο από το 2012 και τη μελέτη εφαρμογής που εκπονήθηκε… Και όπως δήλωσε ο υπουργός ΥΠΟΜΕΔΙ Χρήστος Σπίρτζης στο ραδιοφωνικό σταθμό 'Στο Κόκκινο': "ο εκ νέου τροποποιημένος Χάρτης Συχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής Τηλεοπτικού Σήματος θα περιλαμβάνει περισσότερα κυρία κέντρα Ευρυεκπομπής και 600 δευτερεύοντα βοηθητικά κέντρα Ευρυεκπομπής, με εν δυνάμει 98% πληθυσμιακή κάλυψη ψηφιακού σήματος της χώρας"…
Nicolas A.
...
Τι προέβλεπε συνοπτικά η εγκεκριμένη μελέτη συνεργασίας του ΕΜΠ/ΠΠ που υπήρχε στο Υπουργείο από το 2012 για τη κάλυψη ψηφιακού σήματος της χώρας με διάταξη "RPC2" στα μεγάλα αστικά κέντρα… 


Αρχικώς τι προέβλεπε συνοπτικά η εγκεκριμένη μελέτη συνεργασίας του ΕΜΠ/ΠΠ που υπήρχε στο Υπουργείο από το 2012 για τη κάλυψη ψηφιακού σήματος της χώρας με διάταξη "RPC2" στα μεγάλα αστικά κέντρα…

Η δομή του Χάρτη Ψηφιακής Τηλεόρασης βασίζεται στη διαίρεση της χώρας σε allotments όπως επιτάσσει η Συνθήκη GE’06. Συνολικά η Ελληνική επικράτεια έχει διαιρεθεί σε 34 allotments. Ο χάρτης περιλαμβάνει 35 δίκτυα SFN που αναπτύσσονται στα 34 allotments της χώρας. Τα κέντρα εκπομπής χωρίστηκαν σε δύο κατηγορίες, τα απαραίτητα και τα επικουρικά. Για την ικανοποιητική κάλυψη της επικράτειας απαιτήθηκαν 191 απαραίτητα ΚΕ (κέντρα εκπομπής), ενώ έγιναν μελέτες συγχρονισμού για επιπλέον 84 επικουρικά ΚΕ (κέντρα εκπομπής). Στην πλήρη ανάπτυξη του χάρτη προέβλεπε ότι απαιτούνται 275 ΚΕ (κέντρα εκπομπής). Όλα τα δίκτυα SFN σχεδιάστηκαν με συστημικές παραμέτρους σχεδίασης που αντιστοιχούν σε "Διαμόρφωση: 16-QAM, Κωδικοποίηση: 3/4, Guard Interval (GI): 1/8.". 
Ο χάρτης όμως μπορεί να υποστηρίξει και άλλες συστημικές παραμέτρους, αλλά αυτό επαφίεται στην υλοποίηση του δικτύου. Παρόλη τη μείωση των διαύλων λόγω της απαίτησης για απελευθέρωση συχνοτήτων (ψηφιακό μέρισμα 1 το οποίο ήδη αποδόθηκε) και την αφαίρεση διαύλων από allotments για αποφυγή ομοδιαυλικών παρεμβολών, εξασφαλίστηκε ότι κάθε δίκτυο SFN έχει τουλάχιστο 8 διαύλους διαθέσιμους. Τέλος, επιδιώχθηκε κάλυψη με διάταξη λήψης RPC2 των αστικών κέντρων, μικρών πόλεων και οικισμών με περισσότερους από 5.000 κατοίκους. Στις υπόλοιπες περιοχές που καλύπτονται από το δίκτυο εξασφαλίζεται λήψη διάταξης RPC1. Τα ποσοστά πληθυσμιακής κάλυψης που επιτυγχάνει ο χάρτης είναι 95.9% με ενεργοποιημένα τα απαραίτητα ΚΕ και 97.3% με ενεργοποιημένα όλα τα ΚΕ (Απαραίτητα + Επικουρικά), για λήψη διάταξης RPC1.

Μονοσυχνικό δίκτυο - SFN: Είναι το Μονοσυχνικό δίκτυο συγχρονισμένων σταθμών εκπομπής οι οποίοι ακτινοβολούν ταυτόσημα σήματα σε ίδιους ραδιοδιαύλους

- RPC1: RPC για σταθερή λήψη. Αναφέρεται σε λήψη με κατευθυντική κεραία στο επίπεδο της οροφής των κτηρίων (σε ένα μέσο ύψος των 10 μέτρων).
- RPC2: RPC για φορητή λήψη. Ο κινητός δέκτης βρίσκεται σε εξωτερικούς χώρους και σε ύψος τουλάχιστον 1.5 μέτρο, όπου κατά τη διάρκεια λήψης ο χρήστης και τα ογκώδη αντικείμενα από το γύρω περιβάλλον του, παραμένουν σταθερά.

- Αφετηρία για το σχεδιασμό αποτέλεσαν τα 158 Κέντρα Εκπομπής (ΚΕ) που υπήρχαν στην προηγούμενη μελέτη. Κάποια από αυτά δεν χρησιμοποιήθηκαν.
- Προστέθηκαν νέα ΚΕ, όπου κρίθηκε απαραίτητο για την παροχή κάλυψης. Τα νέα ΚΕ προήλθαν  από τη βάση που μας χορήγησε η ΕΡΤ Α.Ε. και από τη βάση των σταθμών FM της Υπηρεσίας

- Οι συχνότητες αποδίδονται λαμβάνοντας υπόψη και τις καταχωρήσεις των γειτονικών χωρών (Αλβανία, ΠΓΔΜ, Βουλγαρία, Τουρκία).
- Οι συχνότητες 61 – 69 στην UHF ζώνη έχουν ήδη απελευθερωθεί για το ψηφιακό μέρισμα 1 (Digital Dividend 1), ενώ οι συχνότητες της VHF ζώνης δεν έχουν αποδοθεί και παραμένουν αχρησιμοποίητες.
- Η ψηφιακή μετάβαση υλοποιήθηκε στη UHF ζώνη 21 - 60, με εξαίρεση τις συχνότητες 57- 60, που σε κάποιες περιφερειακές ζώνες (στα 34 Allotment) αποδόθηκαν στις Ένοπλες Δυνάμεις.

- Σε ότι αφορά στις υπάρχουσες μεθόδους συγχρονισμού, αυτές είναι οι εξής δύο:
1. First Server: Επιλογή του κέντρου εκπομπής το οποίο φτάνει πρώτο στον δέκτη και βρίσκεται πάνω από το κατώφλι.
2. Best Server: Επιλογή του πιο ισχυρού κέντρου εκπομπής στο σημείο που βρίσκεται ο δέκτης. Λόγω της διάθεσης στην αγορά αποκωδικοποιητών που υλοποιούν και τις δύο παραπάνω τεχνικές, θεωρήθηκε βέλτιστη η επίτευξη συγχρονισμού και με τις δύο τεχνικές, ώστε να εξασφαλιστεί ο συγχρονισμός με οποιοδήποτε αποκωδικοποιητή διαθέτει ο δέκτης.
Στο σημείο αυτό οφείλουμε να επιστήσουμε την προσοχή στα ακόλουθα ζητήματα
1. Αν γίνουν αλλαγές σε διαγράμματα ακτινοβολίας και σε ισχύεις ή παραμέτρους που ενδεχομένως να επηρεάζουν την ραδιοκάλυψη κατά τη διαδικασία του συγχρονισμού, τότε θα πρέπει να γίνεται έλεγχος της κάλυψης που παρέχεται. 
2. Υπάρχει μια επαναληπτική διαδικασία μεταξύ ραδιοκάλυψης και συγχρονισμού, η οποία θα πρέπει να λαμβάνεται πάντα υπόψη.

- Σταθμοί Συμπληρωματικής Κάλυψης (Για την γεωγραφικά πληρέστερη και τεχνικά αρτιότερη ραδιοκάλυψη μονοσυχνικού δικτύου επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία gap fillers).
…………………


Τι προέβλεπε η εγκεκριμένη μελέτη του 2012 (ΕΜΠ/ΠΠ) ως παράδειγμα κάλυψης ψηφιακού σήματος για το τηλεοπτικό τοπίο της Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και με διάταξη "RPC2" στα μεγάλα αστικά κέντρα… 

Τι προέβλεπε η εγκεκριμένη μελέτη του 2012 (ΕΜΠ/ΠΠ) ως παράδειγμα κάλυψης ψηφιακού σήματος για το τηλεοπτικό τοπίο της Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας, Κιλκίς, Σερρών και Χαλκιδικής). Η περιοχή θα καλυπτόταν με ψηφιακό σήμα με βάση το Allotment 5 (THESSALONIKI), που περιελάμβανε σε SFN δίκτυο τα υφιστάμενα ενεργοποιημένα ως απαραίτητα κέντρα εκπομπής "Χορτιάτη, Αριδαία, Μουριές" και το Κ.Ε "Λιθοτόπος" (που καλύπτει και την ευρύτερη περιοχή των Σερρών και σήμερα ανήκει στο SFN δίκτυο του Allotment 4), με  την υφιστάμενη Διαυλοποίηση "24, 27, 30, 36, 43, 48, 55, 56" (και τις Ραδιοκαλύψεις για Σχεδίαση Αναφοράς RPC2/1). Ακόμη για την γεωγραφική κάλυψη ψηφιακού σήματος του Allotment 5 χρησιμοποιούνται επίσης τα κέντρα εκπομπής "Φιλίππειο (σήμερα ανήκει στο ίδιο SFN δίκτυο του Allotment 5), Πολύγυρος, Αρναία, Βαβδός και Ξηροπόταμος (όλα ανήκουν στο Allotment 6)" και σε διαφορετικό SFN δίκτυο με την υφιστάμενη Διαυλοποίηση "25, 31, 34, 38, 46, 49, 50, 54" (και Ραδιοκαλύψεις για Σχεδίαση Αναφοράς RPC2/1).  Έτσι λύνετε και το μυστήριο ενεργοποίησης από τη πλευρά της ΕΡΤ (του δευτέρου δίαυλου συχνοτήτων στο κανάλι 38), για λογαριασμό του πρώτου ψηφιακού μπουκέτου καναλιών της ΕΡΤ (το οποίο και λαμβάνετε ισχυρά εντός και εκτός πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης)… 
  
Επιπλέον, προτείνεται η εισαγωγή τριών ακόμη απαραίτητων κέντρων εκπομπής "Έδεσσα, Νάουσα και Βέροια", τα οποία είχαν αφαιρεθεί από τον υφιστάμενο ψηφιακό χάρτη συχνοτήτων "ΚΥΑ 42800/2012", έτσι έμειναν χωρίς ψηφιακό σήμα πεδινές κατοικημένες περιοχές τύπου Νεόκαστρου Μελίκης (Δήμος Αλεξάνδρειας)… Τα συγκεκριμένα κέντρα εκπομπής αν και εν δυνάμει μπορούσαν να συγχρονίζουν με το υφιστάμενο SFN δίκτυο Κεντρικής Μακεδονίας του Allotment 5 (Διαυλοποίηση "24, 27, 30, 36, 43, 48, 55, 56"), παραδόξως η εγκεκριμένη μελέτη του 2012 (ΕΜΠ/ΠΠ) προέβλεπε ότι θα συγχρονίζουν με το SFN δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας του Allotment 7 (με Διαυλοποίηση "25, 31, 34, 38, 46, 49, 50, 54"). 

Θεωρώντας ότι με Ραδιοκαλύψεις για Σχεδίαση Αναφοράς RPC2, τόσο σε First όσο και σε Best Server, το δίκτυο συγχρονίζει χωρίς προβλήματα. Ενώ σε RPC1 προέβλεπε και στις δύο περιπτώσεις "First και Best Server", ότι υπάρχουν περιορισμένα προβλήματα συγχρονισμού σε περιοχές του Allotment 5, και συγκεκριμένα ανατολικά της Έδεσσας που όμως επικαλύπτονται πλήρως από τα κέντρα εκπομπής Φιλίππειο και Πολύγυρος που ανήκουν στο SFN του Allotment 6, καθώς και τα κέντρα εκπομπής Έδεσσα και Νάουσα που ανήκουν στο SFN του Allotment 7.  

Είδομεν.
……………