ΕΡΤ Α.Ε: Ξεκινά συνεργασία αναμετάδοσης των προγραμμάτων EURONEWS…

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ Α.Ε αποφάσισε να ξεκινήσει συνεργασία με το τηλεοπτικό δίκτυο EURONEWS (ενόψει της κατάρτισης του νέου προγράμματος της ΕΡΤ για την περίοδο 2016 – 2017), εγκρίνοντας τη σύναψη σύμβασης προμήθειας περιεχομένου μέσω της οποίας θα έχει το δικαίωμα αναμετάδοσης των προγραμμάτων του EURONEWS μεταγλωττισμένων στα ελληνικά και ετεροχρονισμένα για μέγιστο διάστημα 4 ωρών ημερησίως. Η σύμβαση δεν διευκρινίζει πιο από τα κανάλια της ΕΡΤ θα αποκτήσει αυτό το ένθετο παράθυρο ενημέρωσης αναμετάδοσης του EURONEWS στα Ελληνικά, η οποία θα είναι σε δοκιμαστική περίοδο μέχρι το τέλος της χρονιάς…
...
ΕΡΤ Α.Ε: Συνεργασία με Euronews. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου με αρ. πρωτ. : 1461/2.9.2016, αναφορικά με τη συνεργασία της ΕΡΤ Α.Ε. με το τηλεοπτικό δίκτυο EURONEWS, το οποίο έχει συσταθεί από δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς μέλη της EBU, μεταξύ των οποίων και την καταργηθείσα ΕΡΤ Α.Ε. και ενόψει της κατάρτισης του νέου προγράμματος της ΕΡΤ για την περίοδο 2016 – 2017, αποφασίζει τη συνεργασία της ΕΡΤ Α.Ε. με το τηλεοπτικό δίκτυο EURONEWS και εγκρίνει τη σύναψη σύμβασης προμήθειας περιεχομένου, βασικοί όροι της οποίας θα είναι οι ακόλουθοι :

 1. Κατάρτιση σύμβασης για μία δοκιμαστική περίοδο που θα ξεκινά από την υπογραφή της και θα λήγει την 31.12.2016, έναντι τιμήματος 50.000,00 €.
 2. Η ΕΡΤ Α.Ε. θα έχει το δικαίωμα αναμετάδοσης των προγραμμάτων του EURONEWS - μεταγλωττισμένων στα ελληνικά - για μέγιστο διάστημα 4 ωρών ημερησίως.
 3. Όλα τα προγράμματα (ειδήσεις και μαγκαζίνο ποικίλου ενδιαφέροντος) θα μεταδίδονται με χρονική καθυστέρηση, προκειμένου η ΕΡΤ να έχει το χρονικό περιθώριο αφενός να αφαιρεί τις διαφημίσεις και τις χορηγικές τοποθετήσεις από το πρόγραμμα και αφετέρου να υποτιτλίζει στα ελληνικά τις σημαντικές πληροφορίες που αναγράφονται στην οθόνη στην αγγλική.
 4. Η ΕΡΤ Α.Ε. θα έχει το δικαίωμα να επιλέγει υλικό από όλα τα μεταδιδόμενα προγράμματα του EURONEWS και από το πλούσιο αρχείο του.
 5. Σε περίπτωση επιτυχούς ολοκλήρωσης της δοκιμαστικής περιόδου, τα μέρη θα συζητήσουν ώστε να καταρτίσουν σύμβαση συνεργασίας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Εξουσιοδοτείται ο Διευθύνων Σύμβουλος να καθορίσει τους λοιπούς όρους και να υπογράψει τη σύμβαση. 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ