ΕΕ: Το κινητό διαδίκτυο ενισχύεται για όλους με την εκχώρηση της ζώνης των 700 MHz μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2020…

Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να επανεκχωρήσουν τη ζώνη των 700 MHz (694-790 MHz) στις ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020, μετά και τη κατάληξη της άτυπης συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (το αποτέλεσμα των συνομιλιών θα υποβληθεί προς έγκριση από τα κράτη μέλη στις αρχές του 2017)… Αυτή η στοχευμένη εκχώρηση ραδιοφάσματος θα διευκολύνει επίσης την εγκατάσταση της τεχνολογίας 5G, μόλις αυτή καταστεί διαθέσιμη (γύρω στο 2020). Η 5G θα δώσει τη δυνατότητα για τεράστια βελτίωση χωρητικότητας του ασύρματου δικτύου και πανταχού παρούσα συνδεσιμότητα, επιτρέποντας την αποτελεσματική ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών για τη δημιουργία των συνθηκών για τις νέες αυτές τεχνολογίες οι οποίες θα είναι ζωτικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης παγκοσμίως…

...
Το κινητό διαδίκτυο για όλους ενισχύεται: η Προεδρία κλείνει συμφωνία με το ΕΚ στα 700 MHz 

Στις 14 Δεκεμβρίου 2016 η σλοβακική Προεδρία κατέληξε σε άτυπη συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη συντονισμένη χρήση μιας κομβικής ζώνης συχνοτήτων που θα επιτρέπει μεγαλύτερες ταχύτητες και καλύτερη πρόσβαση σε κινητό διαδίκτυο σε όλη την Ευρώπη. Ταυτόχρονα, η συμφωνία ανταποκρίνεται στην ανάγκη φάσματος για ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις. Το αποτέλεσμα των συνομιλιών θα υποβληθεί προς έγκριση από τα κράτη μέλη στις αρχές του 2017. Ο κ. Arpád Érsek, Υπουργός Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Σλοβακίας, είπε: «Το ραδιοφάσμα αποτελεί πολύτιμο πόρο που πρέπει να χρησιμοποιείται συνετά και στρατηγικά. Η ελευθέρωση της ζώνης συχνοτήτων 700 MHz για ασύρματο ευρυζωνικό δίκτυο είναι λύση από την οποία όλοι βγαίνουν κερδισμένοι: η ψηφιακή βιομηχανία, ο οπτικοακουστικός τομέας, καθώς και όλοι οι καταναλωτές. Προσφέρει μακροπρόθεσμη κανονιστική ασφάλεια και είναι απαραίτητη για την αφομοίωση της τεχνολογίας 5G. Αυτό σημαίνει καλύτερη συνδεσιμότητα παντού.» Βάσει της συμφωνίας, οι χώρες της ΕΕ πρέπει να επανεκχωρήσουν τη ζώνη των 700 MHz (694-790 MHz) σε ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020. Αν δεν είναι σε θέση να το πράξουν, καθυστέρηση μέχρι δύο ετών είναι δυνατή σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις. Η ζώνη των 700 MHz παρέχει υψηλές ταχύτητες και εξαιρετική κάλυψη. Η συντονισμένη χρήση της για κινητά θα προωθήσει την αφομοίωση της τεχνολογίας 4G και θα βοηθήσει να προσφέρεται υψηλής ποιότητας ευρυζωνική σύνδεση σε όλους τους Ευρωπαίους, ακόμα και σε αγροτικές περιοχές. Η αυξημένη διασύνδεση θα διευκολύνει τους πολίτες να επικοινωνούν και να χρησιμοποιούν διαδικτυακό περιεχόμενο και υπηρεσίες στην καθημερινή τους ζωή, όπου κι αν βρίσκονται. Βελτιώνει τις συνθήκες για τις επιχειρήσεις, αυξάνει τη ζήτηση για περισσότερες υπηρεσίες και προάγει την οικονομική ανάπτυξη.
 Αυτή η στοχευμένη εκχώρηση ραδιοφάσματος θα διευκολύνει επίσης την εγκατάσταση της τεχνολογίας 5G, μόλις αυτή καταστεί διαθέσιμη (γύρω στο 2020). Η 5G θα δώσει τη δυνατότητα για τεράστια βελτίωση χωρητικότητας του ασύρματου δικτύου και πανταχού παρούσα συνδεσιμότητα, επιτρέποντας την αποτελεσματική ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών όπως η εξ αποστάσεως υγειονομική περίθαλψη, τα συνδεδεμένα αυτοκίνητα και οι έξυπνες υποδομές. Η δημιουργία των συνθηκών για τις νέες αυτές τεχνολογίες είναι ζωτικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης παγκοσμίως. Ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες, όπως η ψηφιακή τηλεόραση και τα ασύρματα μικρόφωνα, θα διατηρήσουν την προτεραιότητα στη ζώνη κάτω των 700 MHz (470-694 MHz) τουλάχιστον μέχρι το 2030, με βάση τις εθνικές ανάγκες. Αυτό δίνει στον οπτικοακουστικό τομέα μακροπρόθεσμη ρυθμιστική προβλεψιμότητα ώστε να μπορεί να συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες και να εξασφαλίζει τις αναγκαίες επενδύσεις. Το εύρος των 470-790 MHz χρησιμοποιείται σήμερα ευρέως για ψηφιακές τηλεοπτικές μεταδόσεις και για ασύρματα μικρόφωνα, για παράδειγμα σε θέατρα, συναυλίες και αθλητικές εκδηλώσεις.
Περισσότερα στο δικτυακό τόπο consilium.europa.eu