Έρχεται η εκτόξευση του κοινού δορυφόρου Hellas-Sat 3/Inmarsat S-band από την Arianespace…

Έρχεται η εκτόξευση του κοινού δορυφόρου "Hellas-Sat 3/Inmarsat S-band" από την Arianespace μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του 2017… Ο δορυφόρος θα εκτοξευτεί με τη πλατφόρμα της Ariane 5 μέσω του Διαστημικού Κέντρου Κουρού της Γαλλικής Γουιάνας, εντός του δεύτερου τριμήνου του 2017…Η HELLAS SAT και ο INMARSAT εκτοξεύουν τον κοινό δορυφόρο HELLAS SAT 3 - IS.
O INMARSAT και η HELLAS SAT έχουν υπογράψει συμφωνία για να εκτοξεύσουν ένα κοινό δορυφόρο στην τροχιακή θέση της HELLAS SAT στις 39 Μοίρες Ανατολικά. Ο κοινός δορυφόρος θα φέρει εξοπλισμό για δύο ξεχωριστές χρήσεις: Η πρώτη είναι οι κινητές δορυφορικές υπηρεσίες S Band της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την επονομασία EuropaSat, οι οποίες αναπτύσσονται μετά την αδειοδότηση του INMARSAT (από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Μάϊο του 2009), με σκοπό την παροχή δορυφορικών υπηρεσιών WiFi διασύνδεσης αεροπορικών επιβατών σε Πανευρωπαϊκή κάλυψη.


Η δεύτερη χρήση είναι με την επονομασία HELLAS SAT 3 (κατασκευάζεται ήδη από την Γαλλική THALES ALENIA SPACE), με τις προδιαγραφές της πλατφόρμας "Spacebus 4000 C4" και την υλοποίηση εγκατάστασης 44 αναμεταδοτών Ku band (1 αναμεταδότης Ka band). Με πρόσθετες ικανότητες μεταφοράς περιεχόμενου βίντεο σε High Definition και Ultra High Definition για τις περιοχές που καλύπτονται σε σταθερές δορυφορικές υπηρεσίες (FSS) και δορυφορικές υπηρεσίες Broadcast (BSS) και ζώνες κάλυψης σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Νότιας Αφρικής (SADC χώρες).… Στη δεύτερη χρήση του ο νέος δορυφόρος θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την αντικατάσταση του υφιστάμενου δορυφόρου HELLAS SAT 2 και για την περαιτέρω ανάπτυξη των δορυφορικών επικοινωνιών της HELLAS SAT στη τροχιακή θέση 39Ε…

Ο δορυφόρος Hellas-Sat 3/Inmarsat S-band" θα εκτοξευτεί από την Arianespace, μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του 2017 με τη πλατφόρμα της Ariane 5 (μέσω του Διαστημικού Κέντρου Κουρού της Γαλλικής Γουιάνας)…