Νέα αναβάθμιση για τους "Novabox HD 831" και υποστήριξη αναβάθμισης στην αναμονή για τους "Novabox HD PVR 865"…

Nova πλάνα 2017 και άλλα μελλοντικά: Μελλοντική διάθεση του νέου PVR δέκτη "Novabox+ HD 5001" και Nova Multiview μέσω πρόσβασης "Direct IP και Home Network"… 
Νέα αναβάθμιση "91/2.0.2.51" είναι πλέον διαθέσιμη για όλους τους δέκτες "Novabox HD 831", η οποία επιφέρει περισσότερη σταθερότητα του δέκτη ως αναφορά τις υπηρεσίες Nova On Demand, την απόκριση στις λίστες καναλιών Nova και αγαπημένων καναλιών, αλλά και την επικοινωνία με το DVB-T/USB Stick για τη πρόσβαση των επίγειων ψηφιακών καναλιών… Μια σταθερότητα η οποία αναμένεται λίαν συντόμως να φτάσει σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για την επερχόμενη υποστήριξη αναβάθμισης και για τους δέκτες "Novabox HD PVR 865", καθώς ήδη βρίσκεται στην αναμονή
Nicolas A.

Νέα αναβάθμιση "91/2.0.2.51" είναι πλέον διαθέσιμη για όλους τους δέκτες "Novabox HD 831 (ενεργούς και μη ενεργούς)", η οποία επιφέρει περισσότερη σταθερότητα του δέκτη ως αναφορά την υλοποίηση των νέων υπηρεσιών Nova On Demand. Την απόκριση στη ταχύτητα πλοήγησης ανάμεσα στις λίστες καναλιών Nova, τη διαμόρφωση της λίστας αγαπημένων καναλιών (`η τις λίστες), αλλά και την επικοινωνία του DVB-T/USB Stick για τη πρόσβαση των επίγειων ψηφιακών καναλιών και τη σταθερότητα στη Combo αναζήτηση καναλιών…

Nova πλάνα 2017 και άλλα μελλοντικά: Μελλοντική διάθεση του νέου PVR δέκτη "Novabox+ HD 5001" και Nova Multiview μέσω πρόσβασης "Direct IP και Home Network"… 
 Από εκεί και πέρα ανεξάρτητα από την μελλοντική διάθεση του νέου PVR δέκτη "Novabox+ HD 5001", ο οποίος και θα διαθέτει ενσωματωμένο επίγειο ψηφιακό δέκτη (όπως ο νέος δέκτης Novabox HD 3001), αλλά και διπλό δορυφορικό "plug `n play tuner", με δυνατότητα τριπλών εγγραφών και παράλληλης πρόσβασης παρακολούθησης στις υπηρεσίες Nova On Demand… θα υπάρξει λίαν συντόμως υποστήριξη αναβάθμισης στη νέα υβριδική πλατφόρμα αναβάθμισης της Nova και για τους δέκτες "Novabox HD PVR 865" (καθώς ήδη βρίσκεται στην αναμονή…), περιμένοντας να ολοκληρωθούν οι αναβαθμίσεις που θα φέρουν σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο σταθερότητας, πρώτα τους δέκτες "Novabox HD 831", και στη συνέχεια θα ανοίξει ο δρόμος για την επερχόμενη αναβάθμιση και για τους δέκτες "Novabox HD PVR 865"…
Επίσης οι υπηρεσίες Nova Multiview μέσω των νέων επιπρόσθετων τρόπων πρόσβασης "Direct IP και Home Network", βρίσκονται ήδη σε τεχνικό επίπεδο δοκιμής και όταν θα ανοίξει ο δρόμος για τη διάθεση τους (με την ολοκλήρωση των αναβαθμίσεων), θα μπορούν μέχρι και 4 δορυφορικοί δέκτες στο ίδιο οικιακό δίκτυο να έχουν μάξιμουμ πρόσβαση στις υπηρεσίες Nova Multiview…

Τέλος αξιοσημείωτη απορία αποτελεί γιατί με τη τωρινή αναβάθμιση δεν έχουν ενημερωθεί οι λίστες της Nova: ως αναφορά τις λίστες "HD (με τις νέες συνδρομητικές υπηρεσίες High Definition)", Music (με τις νέες συνδρομητικές υπηρεσίες μουσικών καναλιών), αλλά και Public με τις αλλαγές που σημειώθηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα στις FTA υπηρεσίες μέσω του συμπλέγματος δορυφόρων Hot Bird 13E. Μια και οι συνδρομητές δεν έχουν τη δυνατότητα τη προσθήκης αναζήτησης σάρωσης αναμεταδότη `η νέου δικτύου, αλλά επαφίενται στη καλή θέληση της πλατφόρμας να δώσει την αντίστοιχη FTA πρόσβαση (με κάθε αυτόματη σάρωση διασυνδεμένη με τους αναμεταδότες της Nova), μέσω της λίστας καναλιών Public