"Πολλά σενάρια για την χρήση του επίγειου ψηφιακού φάσματος με την απόδοση του ψηφιακού μερίσματος 2"…

Πολλά σενάρια για την χρήση του επίγειου ψηφιακού φάσματος βγαίνουν από την συζήτηση στην ειδική επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής επί της Εκθέσεως Πεπραγμένων (2015) της ΕΕΤΤ. Ανάμεσα τους τα σενάρια προβλέπουν ότι με την οριστικοποίηση στο τέλος του 2017 θα παραμείνουν 6 έως 7 πολύπλέκτες (μετά την απόδοση του ψηφιακού μερίσματος 2 το 2020-2023) και θα μπορούν να εκπέμψουν μέχρι και 18 προγράμματα εθνικής εμβέλειας, αναλόγως με ποιο σύστημα εκπομπής θα επιλέξει η πολιτεία για να γίνει η μετάβαση σε High Definition. Ενώ για τη κάλυψη των λευκών περιοχών της Ελληνικής Επικρατείας χωρίς επίγειο ψηφιακό σήμα, κρίνεται πλέον ως πιο σύμφορη οικονομικά η πρόσβαση μέσω δορυφόρου, που ήδη ξεκίνησε να υλοποιείται μέσω των project Freeview των δορυφορικών πλατφορμών COSMOTE TV και NOVA
Nicolas A.

Πολλά σενάρια για την χρήση του επίγειου ψηφιακού φάσματος που θα παραμείνει με 6 έως 7 πολύπλέκτες (μετά την απόδοση του ψηφιακού μερίσματος 2 το 2020-2023), το οποίο θα οριστικοποιηθεί στο τέλος του 2017…
Μπορεί να δώσει  2 αναμεταδότες στην ΕΡΤ, 3 αναμεταδότες Εθνικής Εμβέλειας και 1 έως 2  αναμεταδότες Περιφερειακής Εμβέλειας στην Digea
Μέχρι 18 προγράμματα εθνικής εμβέλειας μπορούν να εκπέμψουν στην Ελληνική Επικράτεια, εάν χρησιμοποιηθεί το σύστημα εκπομπής DVB-T212 προγράμματα εθνικής εμβέλειας μπορούν να εκπέμψουν στην Ελληνική Επικράτεια εάν χρησιμοποιηθεί το υβριδικό σύστημα (συνδυασμός DVB-T και DVB-T2)…
Στη περίπτωση του υβριδικού συστήματος εκπομπής (συνδυασμός DVB-T και DVB-T2), 1 αναμεταδότης εθνικής εμβέλειας θα εκπέμπει μεταβατικά έως και το 2023 με 12 SD προγράμματα εθνικής εμβέλειας (σε DVB-T/Mpeg-4) και 2 αναμεταδότες εθνικής εμβέλειας θα εκπέμπουν μεταβατικά έως και το 2023 με 12 ΗD προγράμματα εθνικής εμβέλειας σε (DVB-T2). Έτσι με το υβριδικό σύστημα εκπομπής δεν θα μπουν σε περιπέτεια αγοράς νέου δέκτη τα νοικοκυριά που έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σήματος μέσω της τεχνολογίας DVB-T/Mpeg-4…  
Από την άλλη τίθεται το ερώτημα ότι για τη μετάβαση σε High Definition, πιο σύστημα εκπομπής θα επιλεγεί από την πολιτεία, έχοντας να επιλέξει ανάμεσα στο σύστημα εκπομπής "DVB-T2/Mpeg-4", στο οποίο θα έχουν πρόσβαση όσα νοικοκυριά έχουν νέας τεχνολογίας συσκευές τηλεόρασης "Smart TV HDTV".  Και στο νεότερο σύστημα εκπομπής "DVB-T2/HEVC" στο οποίο θα έχουν πρόσβαση μόνο τα νοικοκυριά που έχουν αγοράσει πρόσφατα συσκευές τηλεόρασης "Smart TV UHDTV"… Δίλλημα για τη πολιτεία για ποιο σύστημα κωδικοποίησης θα χρησιμοποιηθεί για το επερχόμενο σύστημα εκπομπής "DVB-T2" και θα επιβληθεί με την απόδοση του ψηφιακού μερίσματος 2…