Ξεκινά η αδειοδότηση των επτά τηλεοπτικών καναλιών ευρυεκπομπής με τιμή εκκίνησης στα 35 εκατομμύρια ευρώ…

Νέα Ενημέρωση: Λ. Κρέτσος: Αδειοδότηση ραδιοφωνικών σταθμών για FM αναλογική και DAB+ ψηφιακή εκπομπή…
Ρύθμιση εκ νέου σε δέκα ετήσιες ισόποσες δόσεις η καταβολή του τιμήματος για την αδειοδότηση των ψηφιακών τηλεοπτικών σταθμών…

Ξεκινά η αδειοδότηση των επτά τηλεοπτικών καναλιών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, αφού είχε προηγηθεί η γνωμοδότηση του ΕΣΡ, για την οριοθέτηση της τιμής εκκίνησης στα 35 εκατ. ευρώ. Καθώς ήδη ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκος Παππάς και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Χουλιαράκης, υπέγραψαν τη Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό της τιμής εκκίνησης για κάθε μία εκ των επτά δημοπρατούμενων τηλεοπτικών αδειών…Η τιμή εκκίνησης καθορίστηκε στο ποσό των 35 εκατ. ευρώ ανά άδεια παρόχου περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας. Μετά τη σύμφωνη γνώμη που διατύπωσε νωρίτερα το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ), όπου όριζε ως τιμή εκκίνησης για κάθε μία από τις επτά δημοπρατούμενες τηλεοπτικές άδειες στα 35 εκατ. ευρώ. Λαμβάνοντας υπόψη τον περσινό διαγωνισμό, αλλά και το μη απεριόριστο του φάσματος συχνοτήτων που αναμένεται να μειωθεί ακόμη περισσότερο με την απόδοση του ψηφιακού μερίσματος 2 (2020-22)…

Νέα Ενημέρωση: Ρύθμιση εκ νέου σε δέκα ετήσιες ισόποσες δόσεις η καταβολή του τιμήματος για την αδειοδότηση των ψηφιακών τηλεοπτικών σταθμών…
Νέα τροπολογία των υπουργών ΨΗΠΤΕ Ν. Παππά και Δικαιοσύνης Στ. Κοντονή που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Ηλεκτρονικό σύστημα διάθεσης τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου», ρυθμίζει εκ νέου τη διαδικασία σχετικά με την αδειοδότηση των ψηφιακών τηλεοπτικών σταθμών:
 - "ορίζεται ως ασυμβίβαστη για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία αδειοδότησης η ιδιότητα των μετόχων, μελών ΔΣ και νομίμων εκπροσώπων με την οποιαδήποτε συμμετοχή τους σε επιχειρήσεις διενέργειας τηλεπωλήσεων"…
 - "καθορίζεται μέσω υπεύθυνης δήλωσης η δέσμευση των υποψηφίων προς αδειοδότηση, ότι εντός χρονικού διαστήματος έξι μηνών θα διαθέτουν τον τεχνολογικό εξοπλισμό και τις κτιριακές εγκαταστάσεις (όπως προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις)"…
- "επεκτείνεται ο χρόνος συμμόρφωσης για τις προδιαγραφές του εκπεμπόμενου προγράμματος στους έξι μήνες"…
 - "θεσπίζεται η υποχρεωτική τεχνική συνδρομή της Αρχής Καταπολέμησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες κατά τον έλεγχο της προέλευσης και του τρόπου απόκτησης των οικονομικών μέσων του υποψηφίου υπερθεματιστή της υψηλότερης υποβληθείσας προσφοράς από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Ο εν λόγω έλεγχος πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 45 ημερών από την υποβολή της προσφοράς"…
- "ορίζονται σε δέκα ετήσιες ισόποσες οι δόσεις καταβολής του τιμήματος των χορηγηθεισών αδειών"…
- "θεσπίζεται η υποχρεωτική απόδοση συγκεκριμένου τιμήματος, ανά κατηγορία άδειας, στο ΕΣΡ".Λ. Κρέτσος: Αδειοδότηση ραδιοφωνικών σταθμών για FM αναλογική και DAB+ ψηφιακή εκπομπή…
Λ. Κρέτσος (στην ΑΥΓΗ): H κυβέρνηση επεξεργάζεται νομοσχέδιο για την αδειοδότηση ραδιοφωνικών σταθμών (το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή προς το τέλος Αυγούστου), με ταυτόχρονη δρομολόγηση της διαδικασίας αδειοδότησης και για το ψηφιακό ραδιόφωνο. Μέσω του οποίου θα υπάρξει η δυνατότητα εκπομπής 15 με 18 ραδιοφωνικών σταθμών πανελλαδικής εμβέλειας και 60 έως 68 τοπικής εμβέλειας (ανά περιοχή απονομή - allotment)…

Λ. Κρέτσος (στην ΕΡΤ): Η ενεργοποίηση του ψηφιακού ραδιοφώνου αποτελεί άμεση προτεραιότητα της κυβέρνησης, ώστε να γίνει δυνατή η εκπομπή ψηφιακής ραδιοφωνίας μέσα στο επόμενο εξάμηνο