12/12: Οι πρώτες FTA εκπομπές του νέου δορυφόρου ΒulgariaSat 1 στις 1.9Ε...

Νέα Ενημέρωση 12/12: 
Οι πρώτες FTA εκπομπές του νέου δορυφόρου "BulgariaSat 1" στις 1.9E...
Τα ιχνοδιαγράμματα του νέου δορυφόρου BulgariaSat 1 στις 1.9Ε...
FTA κινητικότητα καναλιών και συχνοτήτων μέσω του συμπλέγματος δορυφόρων "Eutelsat 3B - 3.1E / BulgariaSat 1 - 1.9E"...
Περισσότερη "FTA" κινητικότητα καναλιών και συχνοτήτων στους αναμεταδότες των πλατφορμών (και άλλων παρόχων), στις μουσικές, HDTV και άλλες FTA ψυχαγωγικές υπηρεσίες, μέσω του συμπλέγματος δορυφόρων "Eutelsat 3B - 3.1E και BulgariaSat 1 - 1.9E"...
Nicolas A.
Τα ιχνοδιαγράμματα του νέου δορυφόρου BulgariaSat 1 στις 1.9Ε...
Τα ιχνοδιαγράμματα του νέου δορυφόρου BulgariaSat 1 που αναμένεται σύντομα να μπει σε εμπορική λειτουργία από τη τροχιακή θέση 1.9Ε... Ο νέος δορυφόρος BulgariaSat 1 θα παρέχει DTH υπηρεσίες τηλεόρασης και υπηρεσίες δεδομένων στα Βαλκάνια και σε άλλες ευρωπαϊκές περιφέρειες, μέσα από τη διαθέσιμη χωρητικότητα 32 αναμεταδοτών στη μπάντα Ku (Downlink: 11.3-12.6 GHz)…
Η BulgariaSat είναι θυγατρική της Bulsatcom, οποία είναι μια κορυφαία εταιρεία τηλεπικοινωνιών και ο μεγαλύτερος πάροχος υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης στη Βουλγαρία. Να υπενθυμίσουμε ότι η Bulsatcom εκπέμπει τις δορυφορικές συνδρομητικές υπηρεσίες τηλεόρασης μέσω του δορυφόρου Hellas Sat 2 - 39E και ενδεχομένως στο μέλλον θα δούμε εξελίξεις μεταφοράς αυτών των υπηρεσιών στις 1.9Ε…
Είδομεν.

"Eutelsat 3B - 3.1E / BulgariaSat 1 - 1.9E + FTA Highlights"...
Περισσότερη "FTA" κινητικότητα καναλιών και συχνοτήτων στους αναμεταδότες των πλατφορμών (και άλλων παρόχων), στις μουσικές, HDTV και άλλες FTA ψυχαγωγικές υπηρεσίες, μέσω του συμπλέγματος δορυφόρων "Eutelsat 3B - 3.1E / BulgariaSat 1 - 1.9E"...

Τελευταίες αλλαγές μέσω του συμπλέγματος δορυφόρων "Eutelsat 3B - 3.1E / BulgariaSat 1 - 1.9E"...
12/12: Οι πρώτες FTA εκπομπές του νέου δορυφόρου "BulgariaSat 1 - 1.9E", με τις υπηρεσίες στις 1.9Ε "Magic TV, EKids, Evrokom, BNT 1, BNT World" (12303Η/12380Η/12456Η)....
23/11: Οι πρώτες πιλοτικές εκπομπές του νέου δορυφόρου "BulgariaSat 1 - 1.9E", με τρεις αναμεταδότες ενεργούς χωρίς να φέρουν υπηρεσίες στις 1.9Ε (12303Η/12380Η/12456Η)....


Nicolas A.

Νέα Ενημέρωση 12/12

new   FTA   FTA+  - HD (FTA)  - HD   - SD    - HEVC - UHD (FTA)  Multi - Stream (FTA)   / ... 
Διαβάστε επίσης:  ΙNFO - Πινάκες Συχνοτήτων

Περισσότερα FTA Highlights σε δημοφιλείς τροχιακές θέσεις στη ζώνη Clarke:
"Eutelsat 9B" "Hot Bird 13E" "Astra 19.2E" "Astra 2G/2E - 28.2E" "Hellas Sat 39E"
"Eutelsat 16E" "Amos 4.0W" "Turksat 42E" "Astra 23.5E" "Badr 4/7 - 26E"
"Eutelsat 7E" "Astra 4.8E" "Intelsat 45.1E - Azerspace 46E" "Astra 31.5E" "Eutelsat 3B - 3.1E / BulgariaSat 1 - 1.9E" "Nilesat 201 - 7W" "Eutelsat 5.0W " "Thor 0.8W" "Eutelsat 12.5W "