Επίγεια Flash Extra: Πλάνα υλοποίησης για τη συντονισμένη αναβάθμιση ΕΡΤ και Digea σε High Definition...

Ξεκινά η υλοποίηση πλάνων εγκατάστασης και ενεργοποίησης των νέων πομπών DVB-T και πλάνων για τη συντονισμένη αναβάθμιση της ΕΡΤ σε High Definition μέσω της επίγειας πλατφόρμας...
“Από τα μέσα Νοεμβρίου ξεκινούν να υλοποιούνται τα πλάνα για την εγκατάσταση των νέων πομπών DVB-T της ΕΡΤ σε όλη την επικράτεια, με παράλληλη ενεργοποίηση της δορυφορικής τροφοδοσίας των δυο πολύπλεκτών της ΕΡΤ μέσω του «Hellas Sat 3 – 39E», που ανοίγει το δρόμο για τη συντονισμένη μετάβαση των υφιστάμενων, αλλά και των νέων project της ΕΡΤ σε High Definition (παράλληλα με τη Digea για τα ιδιωτικά κανάλια εθνικής εμβέλειας), μέσω της επίγειας πλατφόρμας”...

Σύμφωνα με το Satleo Forum (μετά από ενημέρωση από μέλος του τεχνικού team της ΕΡΤ), ξεκινούν από τα μέσα Νοεμβρίου να υλοποιούνται τα πλάνα για την εγκατάσταση των νέων πομπών DVB-T της ΕΡΤ σε όλη την επικράτεια (που θα είναι εν δυνάμει αναβαθμίσιμα και σε DVB-T2), με καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης της εγκατάστασης και ενεργοποίησης των νέων πομπών έως το τέλος Ιανουαρίου 2019 (με απελευθέρωση για το 4ο MuX της Digea). Όλοι οι νέοι πομποί για το 1ο MuX της ΕΡΤ θα παίξουν με τροφοδοσία κατευθείαν από τη νέα δορυφορική τροφοδοσία των δυο πολύπλεκτών της ΕΡΤ μέσω του «Hellas Sat 3 – 39E». Παράλληλα θα ξεκινήσουν και οι μεταβολές στη τροφοδοσία των υφιστάμενων πομπών και στους δυο πολυπλέκτες της ΕΡΤ (συντονισμοί κεραιοσυστημάτων στις 39Ε), στα μεγαλύτερα και κυρία κέντρα εκπομπής της χώρας (με μεγάλη πληθυσμιακή κάλυψη που εμπεριέχουν και το 2ο MuX της ΕΡΤ). Καθώς και η παράλληλη υλοποίηση για την οριστική αποδέσμευση της ΕΡΤ (έως το τέλος Ιανουαρίου 2019 ως αναφορά το 1ο MuX), από τις επίγειες υπηρεσίες της Digea και σε διάφορες περιφερειακές ζώνες της χώρας (στο 4ο MuX της πλατφόρμας)… Ενώ θα ανοίξει και ο δρόμος για τη συντονισμένη μετάβαση της ΕΡΤ σε High Definition (παράλληλα με τη Digea για τα ιδιωτικά κανάλια εθνικής εμβέλειας), μέσω της επίγειας πλατφόρμας στην Ελληνική Επικράτεια...
Κατά τη συντονισμένη μετάβαση της ΕΡΤ σε High Definition, αναμένονται αλλαγές στη διάταξη των υπηρεσιών της και στους δυο επίγειους πολυπλέκτες της. Από την μια η ενεργοποίηση των εκδόσεων σε High Definition για τις υπηρεσίες «ΕΡΤ 1 HD, ERT Sport HD (το νέο project της ΕΡΤ) και EPT 3 HD»! Και από την άλλη η ταυτόχρονη εκπομπή των εκδόσεων της ΕΡΤ σε Standard Definition για τις υπηρεσίες «ΕΡΤ 1 (SD), ERT Sport SD (το νέο project της ΕΡΤ), EPT 2 (SD), EPT 3 (SD) και Βουλή Τηλεόραση (SD)». Ενώ αλλαγές θα σημειωθούν και στη διάθεση εκπομπής των δωρεάν FTA δορυφορικών καναλιών «Euronews Greek (SD), BBC World News (SD), DW (SD)...». Καθώς και τις ραδιοφωνικές εκδόσεις «EPΑ 1, ΕΡΑ2, ΕΡΑ 3, ΕΡΑ Σπορ, ΕΡΑ Κόσμος, ΕΡΑ – Η Φωνή της Ελλάδος», με αλλαγές κυρίως στη τροφοδοσία της επίγειας ραδιοφωνικής ψηφιακής «DAB+» (που αναμένεται να εμπεριέχει πέρα από τα κυρία ραδιοφωνικά κανάλια) και 3 νέα ραδιοφωνικά project playlist της ΕΡΤ… Ενώ αντίστοιχη συντονισμένη μετάβαση για τα ιδιωτικά κανάλια εθνικής εμβέλειας σε High Definition αναμένεται και για το πάροχο δικτύου ευρυεκπομπής Digea, αφού έως το τέλος Ιανουαρίου 2019 θα έχει προηγηθεί η οριστική αποδέσμευση της ΕΡΤ, από τις υπηρεσίες της πλατφόρμας (στο 4ο MuX) και σε διάφορες περιφερειακές ζώνες της χώρας”...

Blog Σχόλιο: Εάν όλα αυτά τα πλάνα υλοποιηθούν το επόμενο διάστημα από την ΕΡΤ, τότε η Δημόσια τηλεόραση θα είναι ένα βήμα μπροστά από τα ιδιωτικά κανάλια, καθώς πέρα από την συντονισμένη μετάβαση σε High Definition, θα διαθέτει ήδη και την υβριδική της πλατφόρμα ERT Hybrid (με ταυτόχρονη πρόσβαση σε Smart TV, Smartphone, Tablet, PC και LapTop)… Παράλληλα η συντονισμένη μετάβαση με την Digea θα εμπεριέχει και τη διευθέτηση LCN, δηλαδή τη θέση EPG με την οποία θα πρέπει να αποθηκεύονται στους δέκτες μας (με ενεργή τη λειτουργία LCN), όλα τα δημόσια και ιδιωτικά κανάλια κατά τη διαδικασία αυτόματης αναζήτησης καναλιών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής... Έτσι στις LCN/EPG θέσεις 1,2,3,4 θα αποθηκεύονται οι υπηρεσίες της ΕΡΤ (ΕΡΤ1, ΕΡΤ2, ΕΡΤ3 και το επερχόμενο ERT Sport), ενώ το ΕΣΡ δεν έχει οριοθετήσει για την ΕΡΤ ξεχωριστές θέσεις LCN/EPG με διάκριση μεταξύ SD και HD εκδόσεων, όπως και τη ξεχωριστή θέση LCN/EPG για τη "ΒΟΥΛΉ Τηλεόραση". Αντίθετα τα πρώτα ιδιωτικά κανάλια εθνικής εμβέλειας έχουν αδειοδοτηθεί από το ΕΣΡ με διακριτές θέσεις μεταξύ HD εκδόσεων(5,6,7,8,9) και SD εκδόσεων (10,11,12,13,14)...
Ίδωμεν

ΕΡΤ - Προγραμματισμένες διακοπές προγράμματος στο Κ.Ε. Χορτιάτη Θεσ/νίκης 20 και 21.10.2018
Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω εκτέλεσης αναγκαίων τεχνικών εργασιών στο κεραιοσύστημα του Κέντρου Εκπομπής Χορτιάτη Θεσσαλονίκης, θα υπάρξουν διακοπές στο πρόγραμμα λειτουργίας του Κέντρου κατά τις ημέρες Σάββατο 20/10/2018 από 08:00 έως 12:00 και Κυριακή 21/10/2018 από 10:30 έως 13:00.
Ευχαριστούμε για την κατανόηση

ΕΡΤ : Παράταση της διάρκειας ισχύος της σύμβασης με τη Digea.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών (με αρ. πρωτ. : 2160/08.10.2018), για την παράταση της σύμβασης με την εταιρία DIGEA για 3 μήνες, για τους λόγους που αναφέρονται σ’αυτήν, την προφορική του εισήγηση και τη συζήτηση που έγινε, αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει την παράταση της σύμβασης με την εταιρία DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΑΕ για την ψηφιακή μετάδοση του περιεχομένου προγράμματος της ΕΡΤ ΑΕ για δύο μήνες, ήτοι από 01/11/2018 έως 31.12.2018, με τους ίδιους όρους, έναντι τιμήματος 275.362,54 € πλέον ΦΠΑ. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει την παράταση της σύμβασης μεταξύ της ΕΡΤ ΑΕ και της εταιρίας DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΑΕ για έναν ακόμα μήνα, ήτοι από 01/01/2019 έως 31/01/2019, με τους ίδιους όρους, έναντι τιμήματος 139.938,34 € πλέον ΦΠΑ, με την προϋπόθεση της έγκρισης του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ' αριθ. 2/2176/ΔΠΓΚ/9/1/2018 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους περί πολυετών υποχρεώσεων (κεφ.6.1.β) (ΑΔΑ:6ΞΗΘΗ827). Εξουσιοδοτείται ο Διευθύνων Σύμβουλος για την υπογραφή των παρατάσεων της σύμβασης.