Καλό μήνα με περισσότερες ώρες τηλεθέασης Landscape Channel μέσω του δορυφόρου Eutelsat 28.5E…

Δορυφορικά Flash Extra: Νέα ετεροχρονισμένη έκδοση Showcase 2+1 και ένθετης παρουσίας Landscape Channel…
Περισσότερες ώρες τηλεθέασης για το κανάλι Landscape Channel (χαλαρωτικής μουσικής και φυσιολατρικών τοπίων), έχουν στη διάθεση τους τόσο οι συνδρομητές Sky UK και ελεύθερης πρόσβασης Freesat μέσω του δορυφόρου Eutelsat 28.5E, όσο και οι κάτοχοι κεραιοσύστηματος με δορυφορικό δέκτη για την FTA πρόσβαση στη τροχιακή θέση 28.5Ε… Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την εμφάνιση της νέας ετεροχρονισμένης έκδοσης "Showcase 2+1", μέσω της οποίας εκπέμπει ένθετα το χαλαρωτικό κανάλι Landscape Channel…
H νέα ετεροχρονισμένη έκδοση "Showcase 2+1" (κατεβαίνει ως "53297"), με σάρωση μέσω του δορυφόρου Eutelsat 28.5E και ψηφιακά δεδομένα "11344Η, 27500, 2/3, DVB-S/QPSK"...


Μέσα από το εβδομαδιαίο πρόγραμμα ένθετης παρουσίας μέσω των καναλιών "Showcase 2 / Showcase 2+1" και " Showcase / Showcase +1", μπορείτε να έχετε περισσότερη εναλλακτική πρόσβαση στο χαλαρωτικό κανάλι Landscape Channel
Nicolas A.Κυριακή 1/12:
- Landscape Channel (μέσω του Showcase 2):  "0800-0900, 1100-1200, 1900-2000, 0030-0130, 0200-0300, 0700-0800"…
- Landscape Channel (μέσω του Showcase 2+1 - "53297"):  "0900-1000, 1200-1300, 2000-2100, 0130-0230, 0300-0400, 0800-0900"…
- Landscape Channel (μέσω του Showcase): "0800-0900, 0600-0800"…
- Landscape Channel (μέσω του Showcase+1):   "0900-1000, 0700-0900"…

Δευτέρα 02/12:
- Landscape Channel (μέσω του Showcase 2):  "1100-1300, 0000-0300, 0700-0800"…
- Landscape Channel (μέσω του Showcase 2+1 - "53297"):  "1200-1400, 0100-0400, 0800-0900"…
- Landscape Channel (μέσω του Showcase): "0800-1000, 0600-0800"…
- Landscape Channel (μέσω του Showcase+1):   "0900-1100, 0700-0900"…

Τρίτη 03/12:
 - Landscape Channel (μέσω του Showcase 2): "0800-0900, 1100-1200, 0300-0400, 0600-0800"…
- Landscape Channel (μέσω του Showcase 2+1 - "53297"):  "0900-1000, 1200-1300, 0400-0500, 0700-0900"…
- Landscape Channel (μέσω του Showcase): "0800-1000, 0700-0800"…
- Landscape Channel (μέσω του Showcase+1):   "0900-1100, 0800-0900"…

Τέταρτη 04/12:
- Landscape Channel (μέσω του Showcase 2): "0800-0900, 1100-1200, 1700-1800, 1930-2130, 2300-0000, 0300-0400, 0600-0800"…
- Landscape Channel (μέσω του Showcase 2+1 - "53297"): "0900-1000, 1200-1300, 1800-1900, 2030-2230, 0000-0100, 0400-0500, 0700-0900"…
- Landscape Channel (μέσω του Showcase): "0800-1000, 0600-0800"…
- Landscape Channel (μέσω του Showcase+1):   "0900-1100, 0700-0900"…

 Πέμπτη 05/12:
- Landscape Channel (μέσω του Showcase 2): "0800-0900, 1100-1200, 0600-0800"…
- Landscape Channel (μέσω του Showcase 2+1 - "53297"): "0900-1000, 1200-1300, 0700-0900"…
- Landscape Channel (μέσω του Showcase): "0800-1000, 0600-0800"…
- Landscape Channel (μέσω του Showcase+1):   "0900-1100, 0700-0900"…

Παρασκευή 06/12:
- Landscape Channel (μέσω του Showcase 2): "0800-0900, 1100-1200, 2030-2130, 0330-0530, 0700-0800"…
- Landscape Channel (μέσω του Showcase 2+1 - "53297"): "0900-1000, 1200-1300, 2130-2230, 0430-0630, 0800-0900"…
- Landscape Channel (μέσω του Showcase): "0800-1000, 0700-0800"…
- Landscape Channel (μέσω του Showcase+1):   "0900-1100, 0800-0900"…

Σάββατο 07/12:
- Landscape Channel (μέσω του Showcase 2): "0800-0900, 1100-1200, 2030-2130, 0330-0530, 0700-0800"…
- Landscape Channel (μέσω του Showcase 2+1 - "53297"): "0900-1000, 1200-1300, 2130-2230, 0430-0630, 0800-0900"…
- Landscape Channel (μέσω του Showcase): "0800-1000, 0600-0800"…

- Landscape Channel (μέσω του Showcase+1):   "0900-1100, 0700-0900"…


Nicolas A.